Tính đến thời điểm này, các hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op tiêu thụ khoảng 50 tấn/ngày và đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thịt heo của người dân.
Tính đến thời điểm này, các hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op tiêu thụ khoảng 50 tấn/ngày và đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thịt heo của người dân.
Thăm dò ý kiến: Theo bạn, giá xe hơi sẽ như thế nào trong năm 2018?