Chất lượng không khí ở 2 thành phố lớn Hà Nội và TP HCM đang ngày càng tệ, bụi mịn trong không khí phán tán nhiều.
Thăm dò ý kiến: Theo bạn, giá xe hơi sẽ như thế nào trong năm 2018?