UBND các quận huyện quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP.HCM.
Thăm dò ý kiến: Theo bạn, giá xe hơi sẽ như thế nào trong năm 2018?