24 dự án tìm kiếm thăm dò phát triển dầu khí tại nước ngoài của PVN không thành công, đang hoàn thành thủ tục chấm dứt dự án.
24 dự án tìm kiếm thăm dò phát triển dầu khí tại nước ngoài của PVN không thành công, đang hoàn thành thủ tục chấm dứt dự án.
Thăm dò ý kiến: Theo bạn, giá xe hơi sẽ như thế nào trong năm 2018?