10 đường bay thẳng dài nhất thế giới có thể bạn chưa biết

Thứ bảy, 24/08/2019 | 08:56 GMT+7

NGỌC CHÂU

Dưới đây là những đường bay thẳng dài nhất thế giới hiện tại được trang Business Insider tổng hợp.

10. Dubai, UAE tới Los Angeles, Mỹ (Emirates Airlines)

  Chiều dài của chuyến bay là 13.420 km, thời gian bay ước tính: 16h 20 phút. Máy bay sử dụng là Airbus A380. Chuyến bay đầu tiên: 26/10/2008.

Chiều dài của chuyến bay là 13.420 km, thời gian bay ước tính: 16h 20 phút. Máy bay sử dụng là Airbus A380. Chuyến bay đầu tiên: 26/10/2008.

Abu Dhabi, UAE tới Los Angeles, Mỹ (Etihad Airlines)

  Quãng đường: 13.503 km, thời gian bay ước tính: 16h 30 phút. Máy bay sử dụng là Boeing 777-300 ER và chuyến bay đầu tiên ngày 1/6/2014.

Quãng đường: 13.503 km, thời gian bay ước tính: 16h 30 phút. Máy bay sử dụng là Boeing 777-300 ER và chuyến bay đầu tiên ngày 1/6/2014.

8. Johannesburg, Nam Phi tới Atlanta, Mỹ (Delta Airlines)

  Tổng quãng đường từ Johannesburg, Nam Phi tới Atlanta, Mỹ (Delta Airlines) là 13.582 km. Thời gian bay ước tính: 16h 27 phút. Máy bay được sử dụng là Boeing 777-200 LR. Chuyến bay đầu tiên cất cánh ngày 1/6/200

Tổng quãng đường từ Johannesburg, Nam Phi tới Atlanta, Mỹ (Delta Airlines) là 13.582 km. Thời gian bay ước tính: 16h 27 phút. Máy bay được sử dụng là Boeing 777-200 LR. Chuyến bay đầu tiên cất cánh ngày 1/6/200

7. San Francisco, Mỹ tới Singapore của hai hãng United Airlines và Singapore Airlines

  Chuyến bay từ San Francisco, Mỹ tới Singapore của hai hãng United Airlines và Singapore Airlines.Quãng đường bay là 13.593 km. Thời gian bay ước tính: 17h 15 phút. Máy bay: Boeing 787 – Airbus A350. Chuyến bay đầu tiên: 1/6/2016

Chuyến bay từ San Francisco, Mỹ tới Singapore của hai hãng United Airlines và Singapore Airlines.Quãng đường bay là 13.593 km. Thời gian bay ước tính: 17h 15 phút. Máy bay: Boeing 787 – Airbus A350. Chuyến bay đầu tiên: 1/6/2016

6. Dallas, Mỹ tới Sydney, Australia (Qantas Airlines)

  Với quãng đường dài 13.805 km, chuyến hành trình từ Dallas, Mỹ tới Sydney, Australia (Qantas Airlines)bay trong khoảng 17h 15 phút. Máy bay: Airbus A380. Chuyến bay đầu tiên ngày 29/9/2014.

Với quãng đường dài 13.805 km, chuyến hành trình từ Dallas, Mỹ tới Sydney, Australia (Qantas Airlines)bay trong khoảng 17h 15 phút. Máy bay: Airbus A380. Chuyến bay đầu tiên ngày 29/9/2014.

5. Houston, Mỹ tới Sydney, Australia (United Airlines)

  Chuyến bay từ Houston, Mỹ tới Sydney, Australia (United Airlines) có chiều dài 13.834 km. Thời gian bay ước tính: 17h 30 phút sử dụng máy bay Boeing 787. Chuyến bay đầu tiên: 18/1/2018.

Chuyến bay từ Houston, Mỹ tới Sydney, Australia (United Airlines) có chiều dài 13.834 km. Thời gian bay ước tính: 17h 30 phút sử dụng máy bay Boeing 787. Chuyến bay đầu tiên: 18/1/2018.

4. Los Angeles, Mỹ tới Singapore (United Airlines)

  Từ Los Angeles, Mỹ tới Singapore (United Airlines), du khách trải qua chuyến hành trình dài 14.114 km. Thời gian bay ước tính: 17h 55 phút, sử dụng máy bay Boeing 787. Chuyến bay đầu tiên: 27/10/2017.

Từ Los Angeles, Mỹ tới Singapore (United Airlines), du khách trải qua chuyến hành trình dài 14.114 km. Thời gian bay ước tính: 17h 55 phút, sử dụng máy bay Boeing 787. Chuyến bay đầu tiên: 27/10/2017.

3. Auckland, New Zealand tới Dubai, UAE (Emirates Airlines)

  Chuyến bay từ Auckland, New Zealand tới Dubai, UAE (Emirates Airlines) dài 14.201 km. Thời gian bay ước tính: 17h 5 phút sử dụng máy bay Airbus A380. Chuyến bay đầu tiên: 2/3/2016.

Chuyến bay từ Auckland, New Zealand tới Dubai, UAE (Emirates Airlines) dài 14.201 km. Thời gian bay ước tính: 17h 5 phút sử dụng máy bay Airbus A380. Chuyến bay đầu tiên: 2/3/2016.

2. Perth, Australia tới London, Anh Quốc (Qantas Airlines)

  Chuyến bay từ Perth, Australia tới London, Anh Quốc (Qantas Airlines) với quãng đường 14.500 km và bay trong khoảng 17h 20 phút. Sử dụng máy bay Boeing 787 và chuyến bay đầu tiên: 24/3/2018.

Chuyến bay từ Perth, Australia tới London, Anh Quốc (Qantas Airlines) với quãng đường 14.500 km và bay trong khoảng 17h 20 phút. Sử dụng máy bay Boeing 787 và chuyến bay đầu tiên: 24/3/2018.

1. Auckland, New Zealand tới Doha, Qatar (Qatar Airlines)

Chuyến bay từ Auckland, New Zealand tới Doha, Qatar (Qatar Airlines) dài 14.535 km Thời gian bay ước tính: 17h 40 phút. Máy bay được sử dụng là Boeing 777-200 LR. Chuyến bay đầu tiên: 5/2/2017.
Chuyến bay từ Auckland, New Zealand tới Doha, Qatar (Qatar Airlines) dài 14.535 km Thời gian bay ước tính: 17h 40 phút. Máy bay được sử dụng là Boeing 777-200 LR. Chuyến bay đầu tiên: 5/2/2017.
Từ khóa: