10 tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu

Thứ năm, 03/10/2019 | 08:41 GMT+7

NGỌC CHÂU

Jeff Bezos, CEO Amazon tiếp tục đứng đầu danh sách 10 tỷ phú công nghệ giàu nhất hiện nay, theo thống kê mới nhất từ Tạp chí Forbes.
10 tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu
10 tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu
10 tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu
10 tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu
10 tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu
10 tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu
10 tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu
10 tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu
10 tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu
10 tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới - Jeff Bezos tiếp tục dẫn đầu
Từ khóa: