Chủ nhật, 18/08/2019

5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong năm 2018

Chủ nhật, 30/12/2018 | 10:57 GMT+7

CHẤN HƯNG (t/h)

Năm 2018, có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó có 5 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD.
Từ khóa: