Báo cáo ngành hàng gỗ cuối tháng 12/2019: Giảm nhẹ thị phần nhập khẩu của Trung Quốc

Thứ bảy, 04/01/2020 | 21:51 GMT+7

THUẬN TIỆN

Thị phần của Việt Nam giảm nhẹ trong tổng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc. Ước tính, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong năm 2019 đạt 6,95 tỷ USD, tăng 24,3% so với năm 2018.

Theo Tổ chức Gỗ nhiệt đới quốc tế (ITTO), tại Trung Quốc nhu cầu nhà khung gỗ đang tăng và lĩnh vực xây dựng bằng gỗ đang mở rộng nhanh chóng, đặc biệt là cho thị trường giải trí, nông nghiệp, du lịch, bất động sản đã có sự phát triển trong các cấu trúc gỗ nhiều tầng và thị trường xây dựng công cộng.

ab21b200e5410c1f5550
Báo cáo ngành hàng gỗ tháng 12/2019: Giảm nhẹ thị phần nhập khẩu của Trung Quốc.

Theo ước tính thị trường cấu trúc gỗ sẽ tiêu thụ khoảng 4,5 triệu m3 hàng năm trong ba năm tới. Có khoảng 1.200 doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cấu trúc bằng gỗ ở Trung Quốc và chủ yếu tập trung ở phía Đông và Bắc Trung Quốc. Các dự án phát triển du lịch, các tòa nhà dân cư và cảnh quan sân vườn là ba thị trường quan trọng nhất cho các cấu trúc bằng gỗ.

Theo Tổ chức Gỗ nhiệt đới quốc tế (ITTO), nhập khẩu gỗ xẻ cứng nhiệt đới của Hoa Kỳ trong tháng 10/2019 đạt 22.080 m3 , tăng 10% so với tháng 10/2018. Lũy kế từ đầu năm tới hết tháng 10/2019, nhập khẩu gỗ xẻ cứng nhiệt đới của Hoa Kỳ tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo ước tính, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ trong tháng 12/2019 đạt 720 triệu USD, tăng 26,1% so với tháng 12/2018. Trong năm 2019, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam ước đạt 6,95 tỷ USD, tăng 24,3% so với năm 2018.

Với kết quả đạt được trong năm 2019, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2020. Triển vọng xuất khẩu mặt hàng này được đẩy mạnh là nhờ nhu cầu từ thị trường thế giới, đặc biệt là các thị trường mà Việt Nam xuất khẩu chính đồ nội thất bằng gỗ như: EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản.

Trong đó, dẫn đầu về nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ trên thế giới là thị trường EU. Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU có tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn năm 2016 - 2018 đạt 7,0%.

Hoa Kỳ với tốc độ tăng trưởng bình quân trong nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 9,2%. Nhật Bản nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 1,7%.

Từ khóa: