Bỏ mức giá dưới bao tiêu giúp lợi nhuận của GAS tăng mạnh

Thứ ba, 23/04/2019 | 08:16 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

Kết thúc quý I, GAS đã hoàn thành được 29% mục tiêu về doanh thu và gần 40% mục tiêu về lợi nhuận của cả năm 2019.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2019 khả quan với lợi nhuận trước thuế cao hơn 27% so với số liệu sơ bộ đã công bố trước đó tại đại hội cổ đông và lợi nhuận sau thuế tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong những yếu tố khiến lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do giá dầu nhiên liệu (viết tắt MFO, được dùng để tính giá khí) trong quý I năm 2019 tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, công ty cho biết việc bãi bỏ giá khí dưới bao tiêu đem lại lợi ích cho công ty.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt-VCSC, có khả năng GAS sẽ điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế 2019 thêm khoảng 20% lên khoảng 15.000 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2018 cũng như điều chỉnh tăng giả định cổ tức năm 2019 thêm 50%.

Lợi nhuận trước thuế quý I năm 2019 chính thức cao hơn 27% so với số liệu sơ bộ. Lợi nhuận trước thuế chính thức là 3.800 tỷ đồng, so với con số sơ bộ là 3.000 tỷ đồng. Theo GAS, một vài lý do khiến lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ là do giá dầu nhiên liệu cao hơn (tăng 8,4%) và gia tăng sản lượng tiêu thụ (330.926 triệu BTU) của khí từ bể khí Nam Côn Sơn Giá khí dưới bao tiêu được chính thức bãi bỏ từ ngày 20/3.

Lợi nhuận gộp của GAS đạt gần 4.346 tỷ đồng trong quý I, tăng gần 9% so với quý I năm 2018.
Lợi nhuận gộp của GAS đạt gần 4.346 tỷ đồng trong quý I, tăng gần 9% so với quý I năm 2018.

Trước đây, có 2 mức giá khí cho các nhà máy điện tại Việt Nam, giá khí dưới bao tiêu (giá rẻ hơn) và giá trên bao tiêu (tính trên cơ sở giá thị trường của dầu thô/giá dầu nhiên liệu). Từ ngày 20/3, để chuẩn bị cho việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ 2023, Bộ Công thương đã bãi bỏ mức giá dưới bao tiêu (giá cố định, tăng 2%/năm) và chỉ còn một mức giá duy nhất (46% MFO) cho các nhà máy điện.

Nguyên nhân thứ 2 là điều chỉnh cách ghi nhận đối với doanh thu bán cho các nhà máy điện (phần khí bao tiêu). Trước đây, GAS cho biết mức chênh lệch giữa giá dưới và trên bao tiêu sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, việc này này gặp nhiều khó khăn về mặt thủ tục để thực hiện do hợp đồng mua bán khí đã được ký kết giữa GAS và các nhà máy điện từ lâu. Giờ đây, mức chênh lệch này GAS sẽ trực tiếp được hưởng với việc Chính phủ sẽ nhận được cổ tức cao hơn từ GAS.

VCSC ước tính rằng lượng dưới bao tiêu vào khoảng 3 tỷ m3 trong năm 2019 và 2020, chiếm khoảng 30% sản lượng của GAS. Dựa theo con số này, có khả năng điều chỉnh dự báo lợi nhuận sau thuế 2019 cho GAS của chúng tôi thêm 20% đạt khoảng 15.000 tỷ đồng (tăng trưởng 30%).

Ngoài ra, GAS cũng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận trước thuế 2020 thêm khoảng 20% và thêm khoảng 5-10% cho dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2021-2025. VCSC cũng có thể điều chỉnh tăng dự báo cho giả định cổ tức hiện tại 4.500 đồng/cổ phiếu thêm 30-50% cho dài hạn.

Trước đó, GAS vừa công bố báo cáo tài chính quý I năm 2019 với mức lãi tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 18.639 tỷ đồng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chiếm 77% trong doanh thu thuần trong khi cùng kỳ tỷ lệ này là 78% nên lợi nhuận gộp đạt gần 4.346 tỷ đồng tăng gần 9% so với quý I năm 2018.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 394 tỷ đồng tăng hơn 30% so với cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này giảm mạnh từ 172 tỷ đồng xuống còn hơn 60 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận thêm 3,7 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác đã giúp GAS đạt 3.029 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 16% so với cùng kỳ, tương đương EPS đạt 1.489 đồng.

Năm 2019, GAS đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 63.908 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.643 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện trong năm 2018 thì kế hoạch GAS đặt ra giảm 15% về doanh thu và giảm 35% về lợi nhuận. Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm 2019 theo kế hoạch ở mức 30%. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý I, GAS đã hoàn thành được 29% mục tiêu về doanh thu và gần 40% mục tiêu về lợi nhuận.

Từ khóa: