Canada - Nơi không có ranh giới giữa con người và thiên nhiên

Thứ năm, 12/12/2019 | 15:21 GMT+7

THUẬN TIỆN

Canada sở hữu bản sắc văn hóa lâu đời và một nền giáo dục tiên tiến, luôn là quốc gia hấp dẫn với nhiều người, để sống, học tập và tận hưởng.
Từ khóa: