Thứ tư, 01/04/2020

Chính phủ cần sớm ban hành “Khung giá đất giai đoạn 2020-2024”

Thứ năm, 12/12/2019 | 09:42 GMT+7

TRÀ GIANG

HoREA đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành Khung giá đất giai đoạn 2020-2024 trên cơ sở giữ nguyên mức giá của Khung giá đất giai đoạn 2014-2019.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản 116/2019/CV-HoREA ngày báo cáo Chính phủ, để góp ý kiến về việc ban hành “Khung giá đất” cho giai đoạn 2020-2024. Trước đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với các bộ ngành rà soát, đánh giá tác động, để khi ban hành “Khung giá đất” cho giai đoạn 2020-2024 thì sẽ đạt hiệu quả tối ưu về kinh tế xã hội và giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực.

HoREA kiến nghị Chính phủ sớm ban hành “Khung giá đất giai đoạn 2020-2024”.
HoREA kiến nghị Chính phủ sớm ban hành “Khung giá đất giai đoạn 2020-2024”.

HoREA đề nghị Chính phủ sớm ban hành “Khung giá đất giai đoạn 2020-2024”, để các tỉnh, thành có căn cứ pháp luật và đủ thời gian xây dựng, ban hành Bảng giá đất. Hiện tại, Bảng giá đất của các địa phương hiện nay sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019. Nếu không có Khung giá đất (mới) của Chính phủ, thì các địa phương không có căn cứ để ban hành Bảng giá đất (mới) và công tác thu ngân sách Nhà nước từ đất sẽ gặp trở ngại vì thiếu cơ sở pháp lý.

Để xây dựng Bảng giá đất, Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai quy định “Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét…”.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị Chính phủ sớm ban hành “Khung giá đất giai đoạn 2020-2024”, tốt nhất là giữa tháng 12/2019, để các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có căn cứ pháp luật và đủ thời gian để xây dựng, ban hành Bảng giá đất áp dụng kể từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024.

HoREA kiến nghị Chính phủ hai phương án về mức giá của “Khung giá đất giai đoạn 2020-2024”. Phương án 1, đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành Khung giá đất giai đoạn 2020-2024 trên cơ sở giữ nguyên mức giá của Khung giá đất giai đoạn 2014-2019.

Phương án 2, trong trường hợp buộc phải tăng mức giá của Khung giá đất giai đoạn 2020-2024, HoREA đề nghị Chính phủ xem xét quyết định mức giá chỉ tăng khoảng 15% để không tác động nhiều đến môi trường thu hút đầu tư và nghĩa vụ của các cá nhân, hộ gia đình.

Từ khóa: