Chính phủ siết chặt tiêu chuẩn quy định về khí thải đối với ô tô cũ

Thứ ba, 02/04/2019 | 13:30 GMT+7

NGỌC HOÀNG

Chính phủ ra Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg nhằm quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới đối với các dòng xe đã qua sử dụng.

Vừa qua, Chính phủ đã ra Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg nhằm quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ôtô tham gia giao thông và ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu. Quyết định này sẽ có một số ảnh hưởng lớn khi thắt chặt hơn tiêu chuẩn khí thải, áp dụng cho các ô tô đã lắp ráp trước đây nếu muốn tham gia giao thông và các xe đã qua sử dụng khi nhập khẩu về cũng cần phải đạt yêu cầu cao hơn.

Quyết định này có "hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2019", đồng thời "bãi bỏ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 6; Điều 7 của Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ".

Các mức tiêu chuẩn khí thải này là giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải của xe ô tô quy định tại TCVN 6438:2018.
Các mức tiêu chuẩn khí thải này là giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải của xe ô tô quy định tại TCVN 6438:2018.

Đối với các ô tô tham gia giao thông, Quyết định này đã nêu rõ lộ trình áp dụng: "Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 1. Cùng chung với mức 1 này sẽ được áp dụng cho các loại xe có động cơ dầu diesel sản xuất trước năm 1999.

Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 1/1/2021. Còn đối với các loại ô tô sản xuất sau năm 2009 sẽ áp dụng mức 2 từ ngày 1/1/2020. Chưa hết, đối với ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử dụng nhập khẩu sẽ áp dụng Mức 4 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Mức tiêu chuẩn khí thải (Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4) là giới hạn cho phép của các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải của xe hơi theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Từ khóa: