Thứ ba, 31/03/2020

Chứng khoán Beta bị phạt hàng trăm triệu đồng vì khách hàng đánh margin quá nhiều

Thứ bảy, 22/12/2018 | 08:35 GMT+7

NGUYỄN DUY

Chứng khoán Beta bị phạt 125 triệu đồng vì cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản của khách hàng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ký Quyết định số 1124/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta ở tầng 4 và 5, tòa nhà Beta số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng cho 2 lỗi.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng cho 2 lỗi.

Cụ thể, Chứng khoán Beta bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Nguyên nhân, công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Ngoài ra, Công ty Chứng khoán Beta còn bị phạt 85 lăm triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 điều 34 Nghị định 108/2013/NĐ-CP do báo cáo có nội dung không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/1/2018, 30/6/2018 và 30/9/2018.

Từ khóa: