CII chi 342 tỷ đồng để mua lại gần 15 triệu cổ phiếu quỹ

Thứ ba, 19/02/2019 | 11:27 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

Trên HOSE, CII đang có giá 23.250 đồng/cổ phiếu ở phiên 19/2. Với thị giá này, CII sẽ phải chi ra gần 342 tỷ đồng để mua 14,7 triệu cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) thông qua việc tiếp tục mua gần 14,7 triệu cổ phiếu quỹ. Đây là lượng cổ phiếu còn lại CII chưa mua được trong tổng số 50 triệu cổ phiếu quỹ dự kiến theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/9/2016.

CII mua lại 14,7 triệu cổ phiếu quỹ.
CII mua lại 14,7 triệu cổ phiếu quỹ.

Trước đó, CII đã mua gần 35,3 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 12,5% vốn. Thời gian mua cổ phiếu quỹ ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trên HOSE, CII đang có giá 23.250 đồng/cổ phiếu ở phiên 19/2, giảm 12% so với đầu năm 2019 và giảm 34% so với đầu năm 2018. Với thị giá này, CII sẽ phải chi ra gần 342 tỷ đồng để mua 14,7 triệu cổ phiếu quỹ.

Từ khóa: