Cổ phiếu TNG tăng kịch trần nhờ lợi nhuận tăng 53%

Thứ ba, 18/09/2018 | 17:05 GMT+7

THÀNH THÁI

Kết quả kinh doanh tốt giúp cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG tăng kịch trần trong phiên giao dịch ngày 18/9.

Phiên giao dịch 18/9 chứng kiến giá cổ phiếu TNG tăng kịch trần, từ mức 12.800 đồng lúc mở cửa phiên lên mức 14.000 đồng, tăng 9,38% tức 1.200 đồng.

Cổ phiếu TNG tăng kịch trần nhờ lợi nhuận tăng 53%

Bước tăng mạnh như vậy trong phiên giao dịch hôm nay nhờ vào thông tin kết quả kinh doanh của TNG tốt ngoài sự mong đợi.

Cụ thể, doanh thu thuần tháng 8 đạt 459 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng 28%, lợi nhuận gộp tăng 39%, đạt hơn 80 tỷ đồng.

Doanh thu và chi phí tài chính lần lượt ghi nhận 1,5 tỷ đồng và 15 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,7 lần và 2,2 lần cùng kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 48%, ghi nhận hơn 9 tỷ đồng. Đối với các chi phí còn lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận lần lượt là 9 tỷ đồng và 26 tỷ đồng, tăng 27% và 19%.

Kết quả, chỉ tính riêng tháng 8 vừa qua, TNG báo lãi hơn 27 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu thuần TNG đạt hơn 2.359 tỷ đồng, tăng 44% và lợi nhuận sau thuế đạt 118 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2017.

Từ khóa: