Cổ phiếu trên OTC chỉ giao dịch quanh mức 4.000, VietABank vẫn chào bán 70 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Thứ hai, 10/12/2018 | 10:32 GMT+7

NGUYỄN DUY

VietABank sẽ chào bán 70 triệu cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 100:20.

Ngân hàng Việt Á-VietABank  vừa có thông báo số 275/TB-VAB/18 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, VietABank dự kiến phát hành 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên 4.200 tỷ đồng.

Dự kiến trong quý IV năm 2018, VietABank sẽ chào bán 70 triệu cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 100:20. Phương án sử dụng vốn được VietABank trình ra cụ thể với từng hạng mục đầu tư.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá được xác định từ giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là 11.761 đồng/cổ phiếu.

Vốn điều lệ VietABank sẽ tăng lên 4.200 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phần này.
Vốn điều lệ VietABank sẽ tăng lên 4.200 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phần này.

Đáng lưu ý, hiện tại trên thị trường OTC, cổ phiếu VietABank chỉ giao dịch quanh mức 4.000-4.200 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với mức giá mà VietABank dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu trong phương án tăng vốn là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đến cuối tháng 9/2018, tổng tài sản của VietABank đạt 63.277 tỷ đồng, giảm 1,8% so với đầu năm, chủ yếu do sự sụt giảm vay mượn trên thị trường liên ngân hàng. Cụ thể, dư nợ tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác và cho vay tổ chức tín dụng khác giảm 17,2% xuống mức 10.224 tỷ đồng.

Cùng với đó, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác và đi vay tổ chức tín dụng khác tại VietABank cũng giảm 24,2% xuống 17.260 tỷ đồng. 

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 35.528 tỷ đồng, tăng 4,8%. Trong khi đó, huy động tiền gửi của khách hàng tăng mạnh hơn với 13% đạt 38.861 tỷ đồng. 

Trong quý III, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng mạnh 56,6% đạt 368 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ bị lỗ 2 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán trong quý III lãi không đến 1 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ hoạt động khác đạt 10 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. 

Nhờ sự tăng trưởng mạnh thu nhập từ tín dụng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietABank trong quý III tăng 2,4 lần so với cùng kỳ đạt 223 tỷ đồng. Tuy nhiên, cùng với việc lợi nhuận tăng mạnh, chi phí dự phòng rủi ro của nhà băng cũng tăng vọt lên 195 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế chỉ còn lại 27,6 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VietABank có tổng lợi nhuận trước thuế đạt 138,6 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 123 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Từ khóa: