Cuộc thi ảnh "Tết ở chung cư": Múa rồng mừng xuân ở Green View-Bình Đông Xanh

Thứ sáu, 08/02/2019 | 22:13 GMT+7

BAN TỔ CHỨC

Tác phẩm "Múa rồng mừng xuân" ở chung cư Green View-Bình Đông Xanh, quận 8 (TP.HCM) của tác giả Kiều Anh Dũng.

1. Đón xuân

  Người dân căn hộ Green View-Bình Đông Xanh, quận 8 (TP.HCM) đang xem múa lân đón chào Xuân Kỷ Hợi 2019. Tác giả: Kiều Anh Dũng.

Người dân căn hộ Green View-Bình Đông Xanh, quận 8 (TP.HCM) đang xem múa lân đón chào Xuân Kỷ Hợi 2019. Tác giả: Kiều Anh Dũng.

2. Múa rồng mừng xuân

Người dân căn hộ Green View-Bình Đông Xanh, quận 8 (TP.HCM) đang xem múa rồng đón chào Xuân Kỷ Hợi 2019. Tác giả: Kiều Anh Dũng.
Người dân căn hộ Green View-Bình Đông Xanh, quận 8 (TP.HCM) đang xem múa rồng đón chào Xuân Kỷ Hợi 2019. Tác giả: Kiều Anh Dũng.

Ảnh chụp ngày 30/1/2019.

Từ khóa: