Cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì của nhà chung cư

Thứ năm, 11/10/2018 | 08:49 GMT+7

NGUYỄN DUY

UBND các tỉnh, thành phố sẽ cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì nhà chung cư. Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kinh phí bảo trì trái quy định.

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Theo đó, chỉ thị giao Bộ Xây dựng phối hợp điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư, ban quản trị, doanh nghiệp quản lý vận hành chung cư và chủ sở hữu, chủ sử dụng.

Bộ Tài chính cần có chế tài xử phạt những vi phạm về quản lý và vận hành chung cư. Bộ này cũng cần điều chỉnh quy định về phần diện tích thuộc sở hữu chung và riêng, hướng dẫn thực hiện các quy định về nhà ở, nhất là về quản lý sử dụng, vận hành chung cư.

Chủ đầu tư chung cư New Sài Gòn ở TP.HCM đang chiếm dụng 31 tỷ đồng phí bảo trì của cư dân.
Chủ đầu tư chung cư New Sài Gòn ở TP.HCM đang chiếm dụng 31 tỷ đồng phí bảo trì của cư dân.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an phổ biến các quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn thi hành, cách bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư. Bộ Công an chỉ đạo tăng chất lượng thẩm định dự án, nghiệm thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Danh mục các dự án nhà chung cư không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy, không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét những vướng mắc về đất đai liên quan đến chế độ sử dụng, quản lý đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác đối với nhà chung cư.

UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh phổ biến các quy định về nhà ở, phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư. Đồng thời công bố quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, dự án chung cư, ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố kiên quyết cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kinh phí bảo trì trái quy định. Yêu cầu các chủ đầu tư và các chủ sở hữu căn hộ mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

Từ khóa: