Đài Loan thông báo quy định mới về kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Thứ ba, 30/07/2019 | 16:30 GMT+7

VIÊN VIÊN

Các doanh nghiệp cần nắm rõ thông tin về kiểm dịch thực vật hàng hóa nhập khẩu của Đài Loan để có phương án xử lý phù hợp khi xuất khẩu.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương vừa nhận được công văn số 94/VECO-TV ngày 24/6/2019 của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trao đổi về việc phía Đài Loan ban hành quy định mới liên quan đến kiểm dịch thực vật hàng hóa nhập khẩu.

Đài Loan thông báo quy định mới về kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Cụ thể, từ ngày 20/6/2019, các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật không được gửi vào Đài Loan qua đường bưu điện, trừ trường hợp người nhận vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã được Cục Kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan (BAPHIQ) cấp giấy phép hoặc được cơ quan này có văn bản miễn nộp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý buộc đưa hàng hóa vi phạm ra khỏi Đài Loan hoặc bị tiêu hủy. Ngoài ra, trong trường hợp người nhận bưu phẩm không có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hợp lệ và không chủ động xin đăng ký kiểm dịch sẽ bị phạt từ 30.000-150.000 Đài tệ.

Các quy định mới liên quan đến kiểm dịch thực vật hàng hóa nhập khẩu vào Đài Loan được Cục Kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan đăng tải chi tiết tại trang thông tin điện tử: http://www.baphiq.gov.tw/view.php?catid=18871.

Các doanh nghiệp cần nắm rõ thông tin về kiểm dịch nói trên để có phương án xử lý phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu.

Từ khóa: