Đây là 10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới

Chủ nhật, 24/03/2019 | 12:11 GMT+7

NGỌC CHÂU

Điều đáng ngạc nhiên là bảy vị trí đầu lại thuộc về các hãng hàng không châu Á, trong khi ba vị trí còn lại do các hãng hàng không châu Âu.
Đây là 10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới
Đây là 10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới
Đây là 10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới
Đây là 10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới
Đây là 10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới
Đây là 10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới
Đây là 10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới
Đây là 10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới
Đây là 10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới
Đây là 10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới
Từ khóa: