Thứ bảy, 17/08/2019

Đây là 25 công ty khổng lồ có doanh thu lớn hơn GDP của một quốc gia

Thứ ba, 26/03/2019 | 00:27 GMT+7

CHẤN HƯNG (t/h)

Doanh thu hằng năm của các công ty như Apple, Microsoft và Walmart lớn đến mức lấn át cả nền kinh tế của nhiều quốc gia trên toàn cầu.
Từ khóa: