Địa ốc Hoàng Quân có 3 Phó tổng Giám đốc mới

Thứ bảy, 02/02/2019 | 08:21 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

Trước đó, Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm của 3 Phó tổng Giám đốc là ông Lê Duy Quang, ông Nguyễn Hoàng Hà và ông Đặng Thanh Thảo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HQC) vừa thông qua việc bổ nhiệm 3 Phó tổng Giám đốc.

HQC có sự thay đổi nhân sự cao cấp.
HQC có sự thay đổi nhân sự cao cấp.

Cụ thể, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong làm Phó tổng Giám đốc Quản lý dự án, bà Trương Nguyễn Song Vân làm Phó tổng Giám đốc Tài chính, ông Nguyễn Văn Toàn làm Phó tổng Giám đốc Hành chính Nhân sự. Quyết định bổ nhiệm từ ngày 31/1.

Trước đó, Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm của 3 nguyên Phó tổng Giám đốc là ông Lê Duy Quang, ông Nguyễn Hoàng Hà và ông Đặng Thanh Thảo.

Hội đồng quản trị cũng đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 32% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân. Đây là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2002 do ông Trương Thái Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị của HQC đại diện pháp luật.

Từ khóa: