Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Phú Yên

Thứ năm, 04/04/2019 | 15:36 GMT+7

VY PHẠM (t/h)

Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Phú Yên theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND.

Khu vực

Đất chưa xây dựng nhà ở

Đã xây dựng nhà ở

- Khu vực các phường, thị trấn và các xã được quy hoạch xây dựng đô thị.

+ Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m:

. Mặt tiền của thửa đất ≥ 5m;

Chiều sâu của thửa đất ≥ 5m.

+ Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m:

. Mặt tiền của thửa đất ≥ 4m;

. Chiều sâu của thửa đất ≥ 4m.

- Các xã khu vực nông thôn và không thuộc quy hoạch phát triển đô thị:

+ Bề rộng mặt tiền của thửa đất ≥ 5m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5m.

Phường

55

45

Các thị trấn và các xã được quy hoạch xây dựng đô thị.

60

50

Các xã khu vực nông thôn và không thuộc quy hoạch phát triển đô thị

80

60

Từ khóa: