Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Quảng Trị

Thứ sáu, 05/04/2019 | 08:26 GMT+7

VY PHẠM (t/h)

Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Quảng Trị theo Khoản 1 Điều 5 Quyết định 39/2017/QĐ-UBND.

Đối với đất ở:

- Khu vực đô thị là 36 m2, có chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 4m và chiều sâu tối thiểu được tính từ chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) là 9m.

- Khu vực nông thôn là 45 m2, có chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 5m và chiều sâu tối thiểu được tính từ chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) là 9m.

Diện tích thửa đất ở tối thiểu áp dụng tại điểm này không bao gồm diện tích đất vườn, ao liên thửa trong cùng thửa đất chưa được công nhận là đất ở. Trường hợp thửa không đủ diện tích đất ở tối thiểu để tách thửa thì người sử dụng đất phải thực hiện hiện chuyển mục đích sử dụng đất mới được tách thửa.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân là 24 m2, có kích thước một chiều tối thiểu là 3m, còn chiều còn lại tối thiểu là 8m.

- Đối với tổ chức thì căn cứ theo dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án sản xuất kinh doanh được chấp thuận.

Các loại đất còn lại: Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: