Doanh nghiệp Úc đang cần nhập các sản phẩm gốm sứ từ Việt Nam

Thứ tư, 28/08/2019 | 08:26 GMT+7

MY MY

Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các sản phẩm gốm sứ từ Việt Nam.
  Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các sản phẩm gốm sứ từ Việt Nam.

Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu các sản phẩm gốm sứ từ Việt Nam.

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc.

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au

Từ khóa: