Đơn giá cho thuê khu vực biển ở TP.HCM tối đa 7,5 triệu đồng/ha/năm

Thứ tư, 31/10/2018 | 15:40 GMT+7

NGUYỄN DUY

Mức thu 1ha khu vực biển 1 năm bằng diện tích khu vực biển được giao nhân với mức thu tiền sử dụng khu vực biển, tùy theo mục đích sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký quyết định số 40/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn TP.HCM. 

Đơn giá cho thuê khu vực biển ở TP.HCM tối đa 7,5 triệu đồng/ha/năm
Chi tiết đơn giá cho thuê khu vực biển ở TP.HCM năm 2018.
Chi tiết đơn giá cho thuê khu vực biển ở TP.HCM năm 2018.

Theo đó, mức thu 1ha khu vực biển 1 năm bằng diện tích khu vực biển được giao nhân với mức thu tiền sử dụng khu vực biển tùy theo nhóm mục đích sử dụng, tối đa là 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Đối với những hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển chưa quy định mức thu, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ quyết định thành lập Hội đồng để tổ chức xác định mức thu tiền sử dụng khu vực biển.

Từ khóa: