Thứ sáu, 22/11/2019

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi có gì mới?

Thứ sáu, 23/08/2019 | 09:36 GMT+7

CHẤN HƯNG (t/h)

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi được công bố bản mới nhất vào ngày 11/8/2019. Có rất nhiều nội dung mới đáng chú ý trong dự thảo lần này.
Từ khóa: