Giá lúa gạo ngày 25/9: Huyết Rồng giảm nhẹ

Thứ tư, 25/09/2019 | 08:08 GMT+7

THUẬN TIỆN

Ghi nhận giá gạo hôm nay (25/9), gạo Huyết Rồng giảm 1000 đồng xuống còn 45.000 đồng/kg, gạo lức trắng tăng nhẹ 500 đồng/kg lên 23.500 đồng.

Bảng giá lúa gạo hôm nay:

STT

Sản phẩm

Giá (đồng/kg)

Thay đổi

 1

Nếp Sáp

20.500

Giữ nguyên

 2

Nếp Than

34.000

Giữ nguyên

 3

Nếp Bắc

27.000

Giữ nguyên

 4

Nếp Bắc Lức

35.000

Giữ nguyên

 5

Nếp Lức

25.000

Giữ nguyên

 6

Nếp Thơm

30.000

Giữ nguyên

 7

Nếp Ngồng

20.000

Giữ nguyên

 8

Gạo  Nở Mềm

11.000

Giữ nguyên

 9

Gạo Bụi Sữa

13.000

Giữ nguyên

10

Gạo Bụi Thơm Dẻo

13.000

Giữ nguyên

11

Gạo Dẻo Thơm 64

14.000

Giữ nguyên

12

Gạo Dẻo Thơm

16.000

Giữ nguyên

13

Gạo Hương Lài Sữa

17.500

Giữ nguyên

14

Gạo Hàm Châu

15.000

Giữ nguyên

15

Gạo Nàng Hương Chợ Đào

19.000

Giữ nguyên

16

Gạo Nàng Thơm Chợ Đào

18.000

Giữ nguyên

17

Gạo Thơm Mỹ

16.000

Giữ nguyên

18

Gạo Thơm Thái

17.000

Giữ nguyên

19

Gạo Thơm Nhật

18.000

Giữ nguyên

20

Gạo Lức Trắng

23.500

+500 đồng

21

Gạo Lức Đỏ (loại 1)

27.000

Giữ nguyên

22

Gạo Lức Đỏ (loại 2)

43.000

Giữ nguyên

23

Gạo Đài Loan

25.000

Giữ nguyên

24

Gạo Nhật

30.000

Giữ nguyên

25

Gạo Tím

40.000

Giữ nguyên

26

Gạo Huyết Rồng

45.000

-1000 đồng

27

Gạo Yến Phụng

35.000

Giữ nguyên

28

Gạo Long Lân

28.000

Giữ nguyên

29

Gạo Hoa Sữa

18.000

Giữ nguyên

30

Gạo Hoa Mai

20.500

Giữ nguyên

31

Tấm Thơm

15.000

Giữ nguyên

32

Tấm Xoan

17.500

Giữ nguyên

33

Gạo Thượng Hạng Yến Gạo

23.000

Giữ nguyên

34

Gạo Đặc Sản Yến Gạo

17.000

Giữ nguyên

35

Gạo Đài Loạn Biển

16.500

Giữ nguyên

36

Gạo Thơm Lài

15.000

Giữ nguyên

37

Gạo Tài Nguyên Chợ Đào

16.000

Giữ nguyên

38

Lúa (trấu)

6.000

Giữ nguyên

39

Gạo Sơ Ri

15.000

Giữ nguyên

40

Gạo 404

12.000

Giữ nguyên

Từ khóa: