Giá tiêu ngày 6/5 tiếp tục giữ mức 43.000 – 46.000 đồng/kg

Thứ hai, 06/05/2019 | 08:42 GMT+7

VIÊN VIÊN

Giá hồ tiêu hôm nay 6/5 tiếp tục lặng sóng và dao động 43.000 – 46.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu ở Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang cao nhất toàn miền với 46.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đắk Lắk (Ea H'leo), Đắk Nông (Gia Nghĩa), Bình Phước ở mức 45.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đồng Nai, Giai Lai có giá 43.000 đồng/kg.

Theo ước tính, xuất khẩu hạt tiêu tháng 4/2019 của Việt Nam đạt 32 nghìn tấn, trị giá 80 triệu USD, giảm 9,3% về lượng và giảm 10,6% về trị giá so với tháng 3/2019, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 19,3% về lượng, nhưng giảm 6,4% về trị giá.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu đạt 103 nghìn tấn, trị giá 270 triệu USD, tăng 18,6% về lượng, nhưng giảm 12,2% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2018.

Thị trường

Giá

Bà Rịa – Vũng Tàu

46.000

Đồng Nai

43.000

Bình Phước

45.000

Đăk Nong (Gia Nghĩa)

45.000

Đăk Lăk

45.000

Gia Lai (Chuse)

43.000

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, nhập khẩu hạt tiêu của nước này 3 tháng đầu năm 2019 đạt 3.429 tấn, trị giá 10,91 triệu USD, tăng 57,5% về lượng và tăng 29,4% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018.

Trong đó, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Hàn Quốc với tốc độ nhập khẩu tăng 74,9% về lượng và tăng 28% về trị giá, theo đó thị phần hạt tiêu của Việt Nam chiếm 53,3% trong tổng lượng nhập khẩu hạt tiêu Hàn Quốc, tăng so với 48% thị phần 3 tháng đầu năm 2018.

Trung Quốc là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 2 cho Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm nay với lượng nhập khẩu đạt 1.201 tấn, trị giá 3,35 triệu USD, tăng 28,5% về lượng và tăng 34,7% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018. Hiện thị phần hạt tiêu của Trung Quốc chiếm 35% trong tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu Hàn Quốc, thấp hơn so với 42,9% thị phần trong 3 tháng đầu năm 2018.

Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, Hàn Quốc đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường khác, trong đó đáng chú ý nhất là hai thị trường In-đô-nê-xi-a và Bra-xin, tốc độ nhập khẩu tăng trưởng lần lượt 6.301,7% và 27.024,7% về lượng. Mặc dù vậy, thị phần hạt tiêu của In-đô-nê-xi-a và Bra-xin trong tổng lượng nhập khẩu Hàn Quốc chiếm tỷ trọng khá thấp 4,3% và 0,7%.

Qua số liệu phân tích trên có thể thấy Trung Quốc hiện là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngành hạt tiêu Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc. Đặc biệt, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu 3 tháng đầu năm nay của Hàn Quốc giảm ở hầu hết các thị trường, nhưng tăng duy nhất từ thị trường Trung Quốc.

Từ khóa: