Hai doanh nghiệp của bầu Đức tiếp tục thua lỗ

Thứ tư, 06/11/2019 | 08:51 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

Tại 30/9, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai lỗ trước thuế 1.230 tỷ đồng. Trong khi đó, HAGL Agrico lỗ 1.725 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) ghi nhận doanh thu thuần 557 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thu trái cây giảm 572 tỷ đồng, xuống 352 tỷ đồng do Tập đoàn không còn hợp nhất doanh thu từ nhóm Công ty Đông Dương và Công ty Cổ phần Cao su Trung Nguyên và ảnh hưởng từ việc ngập lụt bất thường.

Doanh thu cung cấp dịch vụ cũng giảm 73% xuống 62 tỷ đồng do tập đoàn không còn hợp nhất doanh thu từ khu phức hợp HAGL Myanmar. Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa giảm 17% xuống 84 tỷ đồng do chủ trương tập trung đầu tư cây ăn trái. Doanh thu mủ cao su tương đương cùng kỳ ở mức 68,7 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán chỉ giảm 15%, khiến lợi nhuận gộp giảm từ 750 tỷ đồng xuống còn hơn 3 tỷ đồng. Trái cây mang về gần 33 tỷ đồng, tương đương biên lãi gộp hơn 9,5%. Tuy nhiên mảng cao su lỗ gộp 70 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính mang về 1.438 tỷ đồng, tăng 96%, nhờ ghi nhận lãi từ thanh lý các khoản đầu tư. Trong khi đó, chi phí giảm 61% còn 272 tỷ đồng do số dư nợ vay giảm. Hoạt động khác trong kỳ lỗ 1.428 tỷ đồng khiến doanh nghiệp lỗ trước thuế 546 tỷ đồng trong quý III.

Lũy kế 9 tháng, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 1.479 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ trước thuế 1.230 tỷ đồng, trong khi 9 tháng 2018 có lãi 397 tỷ đồng. Cổ đông công ty mẹ lãi 197 tỷ đồng và cổ đông không kiểm soát lỗ 1.463 tỷ đồng. Kế hoạch của HAGL có lãi trước thuế 88 tỷ đồng trong năm nay.

Bầu Đức tiếp tục ngập ngụa trong nợ nần.
Bầu Đức tiếp tục ngập ngụa trong nợ nần.

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 ở mức 41.894 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Công ty đang nợ tài chính 14.755 tỷ đồng với 72% là vay dài hạn. HAG có lãi sau thuế chưa phân phối hơn 205 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cổ phần 9.274 tỷ đồng và 3.263 tỷ đồng cổ phiếu quỹ.

Tương tự, trong quý III, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai- HAGL Agrico (HNG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 494 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán trái cây 351 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước, chiếm70% cơ cấu. Theo sau, doanh thu bán vật tư nông nghiệp chiếm 16% hơn 209,4 tỷ đồng, phần còn lại đến từ bán mủ cao su hơn 68,7 tỷ đồng và 3,3 tỷ đồng.

HAGL Agrico giải trình, doanh thu giảm sút do không còn hợp nhất doanh thu nhóm các công ty Đông Dương, Đông Pênh và Cao su Trung Nguyên. Đồng thời, công ty cũng chịu thiệt hại từ ngập lụt hơn 1.200ha chuối đang trong giai đoạn thu hoạch tại Lào và không thu thanh long chính vụ. Cuối cùng, doanh thu giảm do không có doanh thu từ ớt, bò và bất động sản như hồi quý III/2018.

Mảng đóng góp lớn nhất là trái cây với 36,7 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp 11%. Theo sau, mảng vật tư nông nghiệp mang về 19,2 tỷ đồng với biên lãi gộp gần 24%. Mảng mủ cao su lỗ gần 37 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính mang về 184 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 23% xuống 160 tỷ đồng, chủ yếu do là lãi vay ngân hàng và trái phiếu hơn 98 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt 89 tỷ đồng (tăng 2 lần), 104 tỷ đồng (giảm 32%).

Hoạt động khác trong kỳ ghi nhận khoản lỗ hơn 832 tỷ đồng, do đánh giá lại các tài sản không hiệu quả, khiến HAGL Agrico kết thúc quý III với khoản lỗ ròng gần 861 tỷ đồng. Công ty cho biết đã thực hiện đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu, cao su vào chi phí do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Lũy kế 9 tháng, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần 1.276 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước. Khoản lỗ quý III khiến công ty lỗ 1.725 tỷ đồng sau 3 quý, trong khi kế hoạch cả năm lãi trước thuế 103 tỷ đồng.

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 ở mức 24.832 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm 77%, chủ yếu nằm tại tài sản dở dang dài hạn hơn 9.746 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm tại chi phí phát triển vườn cây cao su và vườn cây cọ dầu. Công ty chỉ có hơn 140 tỷ đồng.

Nợ phải trả vào mức 14.316 tỷ, giảm đáng kể so với đầu kỳ chủ yếu nhờ giảm được dư nợ vay. Tại 30/9, HAGL Agrico vay ngắn hạn 5.131 tỷ và vay dài hạn 4.134,5 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng đang vay hơn 1.877 tỷ của HAG, 1.520 tỷ tại Thaco, tăng mạnh so với con số đầu kỳ.

Từ khóa: