Thứ bảy, 04/04/2020

Hành vi nào vi phạm quy định mới về việc ép người khác uống rượu bia?

Thứ tư, 25/12/2019 | 13:18 GMT+7

THUẬN TIỆN

Từ 1/1/2020, các hành vi xúi giục, ép buộc hay lôi kéo người khác uống rượu bia sẽ được coi là vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Từ khóa: