Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản sửa đổi tiêu chuẩn với cá tra

Thứ năm, 18/07/2019 | 08:15 GMT+7

VIÊN VIÊN

Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản vừa công bố các tiêu chuẩn mới cho cá biển nhiệt đới, cá bơn và sửa đổi tiêu chuẩn với cá tra.

Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với sản phẩm thủy sản được chứng nhận bởi Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC), tổ chức này đã phải phát triển các tiêu chuẩn mới. Năm 2018, Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản đã công bố tiêu chuẩn cho cá mú, cá tráp và cá Meager. Mới đây, Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản đã công bố các tiêu chuẩn cho cá bơn và cá biển nhiệt đới.

Hai tiêu chuẩn mới này bổ sung 16 loài vào chương trình của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản, cho phép chứng nhận minh bạch của bên thứ ba về số lượng lớn hơn các loài được sản xuất và tiêu thụ trên khắp thế giới.

Năm 2018, tổng sản lượng nuôi cá biển nhiệt đới chiếm gần 3,7 triệu tấn thủy sản nuôi trồng toàn cầu. Năm 2016, loài này chiếm khoảng 1,5 triệu tấn. Nuôi trồng cá biển nhiệt đới được phân bố khắp các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới  của châu Á và Australasia với các vùng sản xuất quan trọng như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản sửa đổi tiêu chuẩn với cá tra
Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản sửa đổi tiêu chuẩn với cá tra

Tiêu thụ nội địa và giao thương liên khu vực là những nghiên cứu thị trường quan trọng, bên cạnh yêu cầu từ các thị trường tiêu thụ chính gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản và Singapore là những lý do căn bản để hình thành các tiêu chuẩn cho cá biển nhiệt đới.

Sản lượng nuôi các loài theo tiêu chuẩn cá bơn ước tính khoảng 175 - 200.000 tấn (Theo FAO, 2016 và các số liệu thống kê các quốc gia). Trong đó 91% được nuôi ở Trung Quốc và Hàn Quốc, phần lớn sản lượng còn lại được sản xuất ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Nhật Bản (7%). Cá bơn chiếm tỷ lệ quan trọng trong hệ thống bán lẻ cá sống ở Trung Quốc và Hàn Quốc và là loại cá tươi cao cấp ở Nam Âu và Nhật Bản.

Tiêu chuẩn mới như thế nào?

Chìa khóa để phát triển bất kỳ tiêu chuẩn Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản mới nào cũng là sự tham gia của một loạt các bên liên quan (bao gồm người nuôi, hiệp hội nông dân, các tổ chức phi chính phủ, học giả, công ty cung cấp chuỗi cung ứng, nhà bán lẻ và công ty dịch vụ thực phẩm....) với sự quan tâm đến việc nuôi trồng các loài được chứng nhận.

Tất cả các giai đoạn của quá trình phát triển tiêu chuẩn sẽ được giới thiệu trên trang web của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản từ ấn phẩm gốc về ý định phát triển tiêu chuẩn, thời gian tham vấn Điều khoản tham chiếu (TOR) và phạm vi của tiêu chuẩn cho đến việc công bố dự thảo tham vấn cộng đồng và kết quả lấy ý kiến ​​các bên liên quan.

Hai phòng quản trị nhiều bên liên quan của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản là Nhóm tư vấn kỹ thuật (TAG) và Ban kiểm soát sẽ quản lý tất cả các quy trình trên. Ngoài ra, họ sẽ hướng dẫn phát triển kỹ thuật nội dung và cuối cùng là phê duyệt những tiêu chuẩn đó.

Để phát triển nội dung dự thảo cho các tiêu chuẩn này, tài liệu đã được lấy ra từ các tiêu chuẩn hiện có. Tuy nhiên,những nội dung đã được thông báo được sửa đổi sau đó do kết quả của các lượt truy cập trang web được thực hiện với các bên liên quan chính và các vòng tham vấn cộng đồng. Tất cả các tiêu chuẩn Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản, cả tác động môi trường và xã hội đều được đề cập.

Sự phát triển của Tiêu chuẩn cho cá biển nhiệt đới Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản là một quá trình kéo dài trong nhiều năm. Vào năm 2013, Quỹ bảo vệ thiên nhiên Indonesia (WWF Indonesia) và Chương trình Tam giác San hô của WWF đã khởi xướng một cuộc đối thoại với các bên liên quan để phát triển một tiêu chuẩn cho cá mú (Grouper), cá hồng (Snapper) và cá vược Barrumundi.

Vào cuối năm 2016, Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản đã được yêu cầu hoàn thiện quá trình triển khai tiêu chuẩn và mở rộng phạm vi các loài được chứng nhận. Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản đã thực hiện 2 vòng tham vấn cộng đồng 60 ngày, lần lượt vào tháng 5/2017 và tháng 8/2017 với việc tuân thủ Quy tắc thiết lập tiêu chuẩn ISEAL phiên bản 6.0.

Các cuộc họp của các bên liên quan đã thu hút các quốc gia từ Australia, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Tất cả các quốc gia đều quan tâm đến việc phát triển một tiêu chuẩn làm giảm những tác động của môi trường và xã hội của các phương thức sản xuất hiện tại. Đại diện của khu vực công (Cục Thủy sản Penang, Cục Thủy sản Pulau Sayak, Cục Thủy sản Singapore, DG Nuôi trồng thủy sản Indonesia, Đại học Nha Trang, Đại học Curtain), khu vực sản xuất (Stanton Emms, GenoMar, Tập đoàn Aquagrow, Hiệp hội Nông dân Malaysia, Hiệp hội Nuôi trồng Thủy sản Penang, Tập đoàn Nuôi trồng Thủy sản Palawan, Công ty CP Vĩnh Hoàn, Tập đoàn Aqua Ceria, Australis, Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản châu Á, Thủy sản Philipps, Baramundi Asia, Fin Fisher Pte, Hiệp hội Nông dân Australia Baramundi) và các tổ chức phi chính phủ (WWF Australia, Malaysia, Indonesia, Mỹ và Sáng kiến ​​Toàn cầu Tam giác San hô).

Vào năm 2016, Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản cũng đã khởi xướng một quy trình phát triển tiêu chuẩn cho các loài cá bơn được nuôi thương mại theo Quy tắc thiết lập tiêu chuẩn ISEAL. Điều khoản tham chiếu đã được công bố để thảo luận vào tháng 4/2017 và các cuộc tham vấn cộng đồng đã được tổ chức vào tháng 5 và tháng 8 trong năm đó. Các hoạt động thí điểm mở rộng đã được thực hiện tại các khu vực sản xuất chính.

Ở Trung Quốc và Hàn Quốc, việc tiếp cận với chuyên môn kỹ thuật và sản xuất được tạo điều kiện bởi CAPPMA và Hiệp hội các nhà sản xuất cá flatfish đảo Jeju. CAPPMA cũng tổ chức một Ủy ban nghề cá bơn turbot trong phạm vi quản trị của họ, tạo ra một  kênh với tiếng nói chung của hàng ngàn người nuôi cá bơn turbot ở Trung Quốc, đầu vào của người nuôi cũng được xem xét.

Các công ty tham gia Ủy ban nghề cá bơn

Tên công

Quốc gia

Loài nuôi

Sogn Aqua

Na Uy

Halibut

Jeju Island flatfish producers

Hàn Quốc

Flounder

Shandong Oriental Ocean

Trung Quốc

Turbot

Huang Hai Aquaculture

Trung Quốc

Turbot

Tian Yuan Aquaculture

Trung Quốc

Turbot

Turbot Commision of China Aquatic Product Processing and Marketing Alliance (CAPPMA)

Trung Quốc

Turbot

Trong suốt nhiều vòng tham vấn cộng đồng cho các tiêu chuẩn này, Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản đã nhận được những ý kiến ​​quan trọng và thực chất từ ​​các bên liên quan. Trong tổng số 21 tổ chức đã gửi ý kiến ​​về 86 chỉ số khác nhau. Các bên liên quan quan tâm chủ yếu đến 4 nguyên tắc sau trong tiêu chuẩn: Bảo tồn môi trường sống tự nhiên, đa dạng sinh học và cấu trúc hệ sinh thái địa phương. Bảo vệ sự lành mạnh và tính toàn vẹn di truyền của quần thể hoang dã. Sử dụng tài nguyên trong môi trường hiệu quả và có trách nhiệm. Quản lý dịch bệnh và ký sinh trùng một cách có trách nhiệm với môi trường

Và các chỉ số dưới đây: Oxy hòa tan, sự thất thoát, tỷ lệ phụ thuộc cá thức ăn gia súc (FFDR), điều trị bằng chất kháng sinh và chất chống ký sinh trùng

Tiêu chuẩn cho cá bơn (FF) và cá biển nhiệt đới (TMFF) sẽ bắt đầu có hiệu lực trong thời gian 6 tháng; thời gian cho phép các công ty chứng nhận được công nhận bởi ASC làm các quy trình chứng nhận. Trong thời gian này, các trang trại có thể đọc tiêu chuẩn mới được phát hành và sử dụng các tài liệu trên trang web của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản để xem xét các yêu cầu cần thiết để được chứng nhận và tìm một công ty chứng nhận đủ điều kiện để thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn mới khi hoàn thiện giai đoạn có hiệu lực 6 tháng.

Các công ty chứng nhận có thể đánh giá các trang trại trước khi kết thúc thời hạn có hiệu lực nếu họ có đủ chuyên gia đánh giá đủ điều kiện để thực hiện các đánh giá và đã hoàn thành tất cả các thỏa thuận hành chính để quản lý nội bộ các quy trình chứng nhận.

Yêu cầu mới

Phiên bản 1.2 đối với Tiêu chuẩn cá tra Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản được cũng được công bố đồng thời với 2 tiêu chuẩn trên. Phiên bản mới bao gồm các bản sửa đổi đã được hoàn thiện sau nhiều vòng tham vấn cộng đồng và sẽ thực hiện tăng cường bảo vệ vùng đất ngập nước gần trang trại cá tra. Các yêu cầu bao gồm bột cá và dầu cá từ các địa điểm hoặc ngư trường được chứng nhận của IFFO RS hoặc thủy sản có điểm số FishSource thấp hơn (FS) và công khai về cây trồng biến đổi gen và các thành phần có nguồn gốc thực vật trong thức ăn chăn nuôi.

Bản sửa đổi cũng có thêm các yêu cầu bổ sung liên quan đến kháng sinh, vì các trại nuôi sẽ phải xác minh tổng lượng của từng hoạt chất kháng sinh được sử dụng trên mỗi tấn cá được sản xuất mỗi năm và tần suất điều trị. Với tất cả các tiêu chuẩn của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản, các trại nuôi không được phép sử dụng bất kỳ loại kháng sinh nào trong danh mục các loại thuốc đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe con người của Tổ chức Y tế thế giới.

Giống như 2 tiêu chuẩn mới được phát hành, tiêu chuẩn cá tra cũng sẽ có thời hạn hiệu lực 6 tháng, kết thúc vào ngày 26/12/2019 khi các trang trại sẽ bắt đầu được đánh giá lại theo phiên bản cập nhật của Tiêu chuẩn cá tra Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản.

Từ khóa: