Huawei Cloud phát hành giải pháp hộp đám mây đầu tiên trên thế giới

Thứ ba, 13/08/2019 | 23:47 GMT+7

VIÊN VIÊN

Huawei Cloud có tên trong số các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây công cộng container hàng đầu thế giới và phù hợp để hỗ trợ đám mây lai.

Forrester, một công ty nghiên cứu và tư vấn có thẩm quyền quốc tế, đã phát hành báo cáo quý 3 năm 2019, cho thấy Huawei Cloud Container (dịch vụ hộp đám mây) đã bước vào phân khúc "hiệu suất mạnh mẽ" và phù hợp nhất cho các công ty đang tìm kiếm hỗ trợ đám mây lai.

Được cho là phù hợp nhất cho các công ty tìm kiếm ảnh hưởng nguồn mở và hỗ trợ đám mây lai. Huawei có nhiều kinh nghiệm phục vụ khách hàng trên toàn cầu. Công ty đã đóng góp hàng đầu cho các dự án nguồn mở toàn cầu như KubeEdge và Istio. Các dịch vụ đám mây riêng của họ cho phép chức năng dựa trên đám mây trong môi trường đám mây lai.

Nổi bật với khả năng bảo mật và ALM mạnh mẽ. Huawei cung cấp phạm vi bảo mật rộng, như phòng chống thoát hiểm và kiểm soát lưu lượng trên các lớp khác nhau. Ci/CD và microservice của nó hỗ trợ hợp lý hóa sự phát triển dựa trên đám mây.

Huawei Cloud phát hành giải pháp đám mây lai container đầu tiên trên thế giới
Huawei Cloud phát hành giải pháp đám mây lai container đầu tiên trên thế giới

Huawei Cloud đã đầu tư vào ngành công nghiệp điện toán đám mây từ năm 2015 và là thành viên sáng lập, thành viên bạch kim của Tổ chức Điện toán đám mây. Đóng góp của họ cho cộng đồng Kubernetes là lần đầu tiên ở châu Á và thứ ba trên thế giới. Đây là một trong những nhóm nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận Kubernetes đầu tiên trên thế giới.

Huawei Cloud cũng có 10 vị trí Maintainer trong cộng đồng Kubernetes và chịu trách nhiệm lên lịch trình Kubernetes, mạng, kiến trúc và các tính năng bảo mật. Công ty là nhà lãnh đạo của các công nghệ liên quan trong cộng đồng.

Tận dụng sự đóng góp và tích lũy liên tục của Huawei trong miền bản địa đám mây trong nhiều năm qua, Huawei Cloud đã xây dựng một giải pháp container đám mây đầy đủ hoàn chỉnh dựa trên các dịch vụ cơ sở hạ tầng container. Giải pháp bao gồm cơ sở hạ tầng container, quản lý O&M container và các giải pháp container cụ thể trong ngành. Nó cung cấp các dịch vụ container đám mây tốt nhất, mạnh mẽ nhất cho khách hàng.

Kết cấu hạ tầng Container như Công cụ đám mây chứa container Kubernetes (CCE) và Máy chủ lưu trữ đám mây không chứa máy chủ, và các thùng chứa kim loại trần và thùng chứa GPU có nguồn gốc từ hai dịch vụ cơ bản cung cấp quản lý ứng dụng và cụm container cơ bản.

Các công nghệ gốc trên đám mây được tích hợp vào các tình huống kinh doanh, chẳng hạn như di truyền học, AI và điện toán cạnh, để giúp khách hàng nhanh chóng đạt được chuyển đổi dựa trên đám mây.

Hiện tại, dịch vụ ngăn xếp toàn bộ container Huawei Cloud đã được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp Internet, tài chính, thông tin, di truyền, chơi game và kết xuất.

Huawei Cloud đã phát hành Nền tảng Container Đa đám mây, giải pháp đám mây lai container đầu tiên trên thế giới.

Giải pháp này không chỉ cung cấp cho khách hàng khả năng quản lý đám mây chéo cho các cụm container và ứng dụng gốc trên đám mây mà còn cung cấp khả năng khắc phục thảm họa tự động cho các ứng dụng đám mây chéo, chia sẻ thông minh lưu lượng cao điểm và vận hành chính sách dựa trên khu vực dịch vụ. Nó giải quyết vấn đề khóa nhà cung cấp nền tảng dịch vụ đám mây và là một giải pháp xuyên đám mây tốt hơn.

Huawei Cloud sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào miền bản địa trên nền tảng đám mây và tuân thủ khái niệm dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm để tiếp tục cung cấp các công nghệ và giải pháp kinh doanh cụ thể và dẫn đầu ngành cho khách hàng trên toàn thế giới.

Từ khóa: