Huawei lấn sân qua lĩnh vực dữ liệu tài chính thông minh

Thứ sáu, 20/09/2019 | 06:44 GMT+7

VIÊN VIÊN

Huawei đã hợp tác với Chinasoft International (CSI) ra mắt Giải pháp dữ liệu tài chính thông minh trên cơ sở kho lưu trữ dữ liệu hội tụ tại HUAWEI CONNECT 2019.

Giải pháp này được thiết kế để giúp các tổ chức tài chính ở Đông Nam Á và các thị trường khác tạo ra các dịch vụ tài chính thông minh không giới hạn mà công chúng có thệ tiếp cận, trong khi cải thiện hiệu suất kinh doanh và thúc đẩy đổi mới.

Trong tương lai, các dịch vụ tài chính không giới hạn sẽ dịch chuyển ra ngoài ranh giới vật lý của các ngân hàng và đến được với mọi người ở khắp mọi nơi. Đơn cử, thanh toán trên thiết bị di động tại Trung Quốc đã tăng gấp 36 lần từ 1,674 tỷ năm 2013 lên 60,531 tỷ vào năm 2018, với các dịch vụ tài chính tiện ích đang trở nên thịnh hành.

Các dịch vụ thông minh sẽ thay thế hoạt động tài chính thực hiện theo kinh nghiệm để trở thành hoạt động tài chính thông minh trên cơ sở dữ liệu, mang đến các dịch vụ thân thiện với khách hàng trong khi hỗ trợ các ngân hàng hoạt động hiệu quả, kiểm soát rủi ro, và đưa ra quyết định.

Ngành ngân hàng Trung Quốc đã được phê duyệt dịch vụ cho vay 1 phút bằng cách tích hợp phân tích Dữ liệu lớn với điều tra tín dụng truyền thống.

Huawei “trình làng” giải pháp dữ liệu tài chính thông minh. 
Huawei “trình làng” giải pháp dữ liệu tài chính thông minh. 

Cao Chong, Chủ tịch của Financial Services Industry tại Huawei Enterprise, nhận định: "Việc chuyển đổi và phát triển lĩnh vực tài chính được thực hiện bằng công nghệ, trong đó có Dữ liệu Lớn, AI và blockchain. Tạo ra dịch vụ tài chính thông minh không giới hạn, sử dụng cấu trúc mở và phân tán, kích hoạt AI và điều khiển bằng dữ liệu sẽ có vai trò quan trọng trong thành công của các tổ chức tài chính đang đi tiên phong".

Do các ngân hàng nỗ lực nhận thức được giá trị của dữ liệu, họ thường phải đối mặt với một loạt thách thức trong đó có các loại dữ liệu khác nhau đến từ các kênh khác nhau, những khó khăn liên quan đến phân tích dữ liệu hội tụ, và sử dụng dữ liệu nghèo nàn.

Giải pháp dữ liệu tài chính thông minh của Huawei mang đến giải pháp trọn vẹn để xử lý những thách thức này bằng cách cung cấp ba lớp – hạ tầng dữ liệu thông minh, kho lưu trữ dữ liệu hội tụ, một dữ liệu và hỗ trợ kinh doanh. Việc này đảm bảo việc truy cập dữ liệu hiệu quả, phân tích dữ liệu hội tụ, và các ứng dụng lớp tầng trên được kích hoạt bằng các dịch vụ dữ liệu, giúp các ngân hàng có tiến hành tiếp thị chính xác, kiểm soát rủi ro thời gian thực và vận hành linh hoạt.

Giải pháp dữ liệu tài chính thông minh của Huawei đã giúp một số tổ chức tài chính Trung Quốc tạo ra những ứng dụng kịch bản cụ thể cải tiến. Chẳng hạn, giải pháp này đã giúp ngân hàng bán lẻ hàng đầu kiểm soát rủi ro thông minh thời gian thực, và ngăn chặn giá trị giao dịch nghi ngờ vượt quá 1 tỷ CNY mỗi năm. Giải pháp này cũng giúp một công ty bảo hiểm nhanh chóng truy ra các trường hợp nghi lừa đảo, giảm hơn 50% số lượng các vụ việc tương tự.

Vincent Zhu, Phó Tổng giám đốc Bộ phận kinh doanh Đông Nam tại Chinasoft International (CSI), công bố giải pháp chung và thông báo CSI đã hợp tác với một ngân hàng hàng đầu tại Đông Nam Á để cùng đổi mới và thử các loại tình huống như cung cấp các dịch vụ thông minh và có thể kiểm soát rủi ro thời gian thực. Dự án này dự kiến sẽ đi vào sử dụng thương mại vào năm 2019 và là nền tảng quan trọng cho việc hợp tác Huawei-CSI trong lĩnh vực tài chính Đông Nam Á.

Zhu cho biết: "Trường hợp sử dụng thương mại tại Malaysia sẽ là một hội nghị có giá trị cho các tổ chức tài chính khác tại Đông Nam Á. Trong 3 – 5 năm tới, Huawei và CSI sẽ giúp các doanh nghiệp tài chính tại Đông Nam Á triển khai các dịch vụ tài chính thông minh không giới hạn để thúc đẩy trải nghiệm khách hàng và hiệu suất kinh doanh, tăng cơ hội tăng trưởng và giảm chi phí.

Trong tương lai, các ngân hàng sẽ tăng cường tập trung vào các trường hợp tài chính thông minh với sự ủng hộ của những công ty cung cấp dịch vụ dữ liệu và  kho lưu trữ dữ liệu hội tụ. Thời đại tài chính AI đang đến gần".

Ba ích lợi khác của giải pháp chung này là sự hội tụ, thông minh và hiệu suất. Nó giúp các ngân hàng xác định lại các kho lưu trữ dữ liệu hội tụ và đưa ra nhiều phân tích thông minh, dữ liệu thời gian thực hơn, tăng cường chuyển đổi từ dữ liệu đến giá trị và chuyển đối số.

Từ khóa: