Lãi suất Nam A Bank tháng 9/2019: Cao nhất 8,7%/năm

Thứ năm, 29/08/2019 | 16:32 GMT+7

MINH TUẤN

Lãi suất Ngân hàng Nam A Bank trong tháng 9/2019 có lãi suất cao nhất là 8,7%/năm áp dụng cho sản phẩm tiền gửi online với kì hạn gửi 36 tháng.

Trong tháng 9, lãi suất tiết kiệm thông thường tại ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) dao động 1 – 8,45%/năm tùy theo kì hạn gửi.

Cụ thể, đối với tiền gửi không kì hạn và các kì hạn siêu ngắn như 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần đang được áp dụng cùng mức lãi suất là 1%/năm.

Tiền gửi kì hạn 1 tháng và 2 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt là 5,4% và 5,45%/năm. Trong khi kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng có cùng lãi suất 5,5%/năm.

Kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt 6.8%/năm, 6,9%/năm và 6,95%/năm.

Tiền gửi các kì hạn từ 9 đến 11 tháng cùng được áp dụng mức lãi suất 7%/năm. Trong khi kì hạn 12 tháng là 7,6%/năm.

Lãi suất Nam A Bank tháng 9/2019: Cao nhất 8,7%/năm

Đối với kì hạn gửi 13 tháng, khi khách hàng gửi số tiền từ 500 tỉ đồng trở lên sẽ được áp dụng mức lãi suất 8,3%/năm. Trong khi, số tiền dưới 500 tỉ đồng sẽ được áp dụng lãi suất của kì hạn 12 tháng.

Các kì hạn gửi từ 14 tháng đến 17 tháng được có mức lãi suất là 7,7%/năm; 18 – 23 tháng là 7,8%/năm.

Đặc biệt tại kì hạn gửi 24 tháng, Nam A Bank đang áp dụng mức lãi suất lên tới 8,45% dành cho các khoản tiền gửi trên 500 tỉ đồng. Các khoản tiền gửi dưới 500 tỉ sẽ áp dụng theo lãi suất của kì hạn 23 tháng lãi cuối kì.

Tiền gửi các kì hạn từ 25 tháng đến 36 tháng đang được huy động với cùng mức lãi suất 7,9%/năm.

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ

Lãi hàng tháng

Lãi trả trước

Lãi hàng quý

Lãi 06 tháng/lần

KKH

1.00

 --

 -

 -

1 tuần

1.00

 -

 -

 -

2 tuần

1.00

 -

 -

 -

 -

3 tuần

1.00

 -

 -

 -

 -

1 tháng

5.40

 -

5.38

 -

2 tháng

5.45

5.44

5.40

 -

 -

3 tháng

5.50

5.47

5.43

 -

 -

4 tháng

5.50

5.46

5.40

 -

 -

5 tháng

5.50

5.45

5.38

 -

 -

6 tháng

6.80

6.71

6.58

6.74

 -

7 tháng

6.90

6.78

6.63

 -

 -

8 tháng

6.95

6.81

6.64

 -

 -

9 tháng

7.00

6.84

6.65

6.88

 -

10 tháng

7.00

6.82

6.61

 -

11 tháng

7.00

6.80

6.58

 -

 -

12 tháng

7.60

7.35

7.06

7.39

7.46

13 tháng (**)

8.30

 -

 -

 -

 -

14 tháng

7.70

7.40

7.07

 -

 -

15 tháng

7.70

7.37

7.02

7.42

 -

16 tháng

7.70

7.35

6.98

 -

17 tháng

7.70

7.33

6.94

 -

 -

18 tháng

7.80

7.40

6.98

7.44

7.51

19 tháng

7.80

7.38

6.94

 -

 -

20 tháng

7.80

7.36

6.90

 -

 -

21 tháng

7.80

7.33

6.86

7.38

 -

22 tháng

7.80

7.31

6.82

 -

 -

23 tháng

7.80

7.29

6.79

 -

 -

24 tháng

8.45 (***)

7.27

6.75

7.31

7.38

25 tháng

7.90

7.34

6.78

 -

 -

26 tháng

7.90

7.31

6.75

 -

 -

27 tháng

7.90

7.29

6.71

7.34

 -

28 tháng

7.90

7.27

6.67

 -

 -

29 tháng

7.90

7.25

6.63

 -

 -

30 tháng

7.90

7.23

6.60

7.27

7.34

31 tháng

7.90

7.21

6.56

 -

 -

32 tháng

7.90

7.19

6.53

 -

 -

33 tháng

7.90

7.17

6.49

7.21

 -

34 tháng

7.90

7.15

6.46

 -

 -

35 tháng

7.90

7.13

6.42

 -

 -

36 tháng

7.90

7.11

6.39

7.15

7.22

Ngoài sản phẩm tiết kiệm thông thường, Nam A Bank cũng triển khai nhiều sản phẩm khác như: tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm yêu thương cho con, tiết kiệm hưng thịnh, tiết kiệm online....

Trong đó, đối với sản phẩm tiền gửi online, Nam A Bank đang áp dụng mức lãi suất huy động cao hơn từ 0,7 đến 1,2 điểm % so với các sản phẩm truyền thống tại các kì hạn gửi trên 6 tháng.

Trong đó, lãi suất cao nhất đang áp dụng cho sản phẩm này là 8,7%/năm dành cho tiền gửi kì hạn gửi 36 tháng, lãi nhận cuối kì.

Nguồn: Website Nam A Bank.
Nguồn: Website Nam A Bank.
Từ khóa: