Lãi suất ngân hàng OCB tháng 7/2019: Cao nhất là 7,9% đối với kỳ hạn 13 tháng

Thứ hai, 01/07/2019 | 15:29 GMT+7

MINH TUẤN

Lãi suất ngân hàng OCB tháng 7/2019 áp dụng mức lãi suất cao nhất là 7,9% kì hạn 13 tháng và đối với các khoản tiền gửi lớn hơn 500 tỉ đồng.

Trong tháng 7, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường, lãi trả cuối kì tại Ngân hàng Phương Đông (OCB) dao động từ 1% - 7,9%/ năm tùy theo từng kì hạn.

Theo đó, các khoản khoản tiền gửi tiết kiệm kì hạn ngắn dưới 1 tháng đều có lãi suất 1%/năm. 

Tiền gửi kì hạn từ 1 và 2 tháng đang được huy động với mức lãi suất lần lượt là 5,3% và 5,45%. Trong khi, các kì hạn từ 3 đến 5 tháng đang được áp dụng mức lãi suất là 5,5%.

Đáng chú ý, đối với các kì hạn gửi từ 6 tháng trở lên, OCB đang áp dụng mức lãi suất cao hơn rõ rệt. 

Cụ thể, tiền gửi kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng đang được huy động với cùng mức lãi suất là 7,2%/năm. Tiền gửi kì hạn từ 9 đến 11 tháng đang được áp dụng mức lãi suất 7,3%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng có mức lãi suất là 7,8%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 200 tỉ trở lên. Đối với các khoản tiền gửi từ 1 tỉ đến dưới 200 tỉ, mức lãi suất áp dụng là 7,5%; các khoản tiết kiệm dưới 1 tỉ được hưởng mức lãi suất là 7,4%.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 15 tháng là 7,4%/năm; 18 tháng là 7,45%/năm; 21 tháng là 7,5%/năm; 24 tháng là 7,55%/năm; 36 tháng là 7,6%/năm.

Ngoài ra, OCB cũng cho biết, đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường, tiết kiệm 12 tháng lãi trả cuối kì khi khách hàng gửi số tiến từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ được cộng thêm 0,1 điểm % so với biểu lãi suất.

Đặc biệt, với kì hạn 13 tháng chỉ áp dụng với khoản tiền gửi từ 500 tỉ trở lên và có mức lãi suất tương ứng là 7,9%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất đang được OCB áp dụng .

Đối với hình thức tiết kiệm online, với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng mức lãi suất áp dụng sẽ cao hơn 0,1% so với tiền gửi thông thường tại các kì hạn; với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn 0,2% so với tiền gửi thông thường tại các kì hạn.

Tiền gửi không kỳ hạn đang được OCB áp dụng mức lãi suất là 0,1%/năm.

  Lãi suất ngân hàng OCB tại tháng 7/2019.

Lãi suất ngân hàng OCB tại tháng 7/2019.

Từ khóa: