Lãi suất Ngân hàng Saigonbank tháng 9/2019: Cao nhất 7,5%/năm

Thứ năm, 29/08/2019 | 16:12 GMT+7

MINH TUẤN

Lãi suất Ngân hàng Saigonbank trong tháng 9/2019 có lãi suất cao nhất là 7,5%/năm được áp dụng cho kì hạn gửi tiền 13, 18, 24 và 36 tháng.

Trong tháng 9, lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) không thay đổi so với các tháng trước và dao động từ 0,7 - 7,5%/năm.

Cụ thể, tiền gửi không kì hạn được ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm. 

Tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn 1 tuần và 2 tuần đang cùng được hưởng mức lãi suất là 0,7%/năm; kì hạn 1 tháng và 2 tháng có mức lãi suất lần lượt là 5,1%/năm và 5,2%/năm.

Tiền tiết kiệm các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng có cùng mức lãi suất là 5,5%/năm. Trong khi, các kì hạn 6 - 11 tháng được hưởng mức lãi suất 6,6%/năm.

Đối với kì hạn 12 tháng, Saigonbank áp dụng mức lãi suất huy động là 7,2%/năm

Đặc biệt, các khoản tiền gửi 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang được áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất là 7,5%/năm

Kì hạn

Trả lãi cuối kì

Trả lãi hàng quý

Trả lãi hàng tháng

Trả lãi trước

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

Tiết kiệm không kì hạn

 -

 -

0,50%

 -

Tiết kiệm có kì hạn

 -

 -

 -

 -

01 tuần

0,70%

 -

 -

 -

02 tuần

0,70%

 -

 -

01 tháng

5,10%

 -

5,10%

5,08%

02 tháng

5,20%

 -

5,18%

5,15%

03 tháng

5,50%

5,50%

5,47%

5,42%

04 tháng

5.50%

5,46%

5,40%

05 tháng

5,50%

 -

5,45%

5,37%

06 tháng

6,60%

6,55%

6,51%

6,39%

07 tháng

6,60%

6,49%

6,36%

08 tháng

6,60%

 -

6,48%

6,32%

09 tháng

6,60%

6,49%

6,46%

6,29%

10 tháng

6,60%

6,44%

6,26%

11 tháng

6,60%

 -

6,43%

6,22%

12 tháng

7,20%

7,01%

6,97%

6,72%

13 tháng

7,50%

 -

7,23%

6,94%

18 tháng

7,50%

7,17%

7,13%

6,74%

24 tháng

7,50%

7,05%

7,01%

6,52%

36 tháng

7,50%

6,82%

6,78%

6,12%

Từ khóa: