Thứ tư, 08/04/2020

Lãi suất TPBank tháng 1/2020: Cao nhất 7,6 %/năm

Thứ sáu, 03/01/2020 | 09:08 GMT+7

MINH TUẤN

Lãi suất Ngân hàng TPBank trong tháng 1/2020 có lãi suất cao nhất là 7,6 %/năm áp dụng tại kì hạn gửi 18 tháng với số tiền gửi từ 100 tỉ đồng.

Trong tháng 1,  lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại TPBank được điều chỉnh giảm tại một số kì hạn so với tháng 12 với mức giảm từ 0,2 đến 1%/năm.

Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường, trả lãi cuối kì, lãi suất dao động từ 1% đến 7,5%/năm tùy theo kì hạn gửi.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1, 2 và 3 tuần đang được áp dụng mức lãi suất 0,8%/năm. Kì hạn 1, 2 và 3 tháng được hưởng mức lãi suất lần lượt là 4,75%, 4,85% và 4,95%/năm..

Tiết kiệm kì hạn 6 tháng được huy động với mức lãi suất là 6,5%/năm; kì hạn 9 tháng là 6,9%/năm; kì hạn 12 tháng 7,2%/năm; kì hạn 18 tháng và 36 tháng là 7,5%/năm; kì hạn 364 ngày đang được hưởng mức lãi suất là 7%/năm.

Đối với, tiền gửi không kì hạn của cá nhân, TPBank huy động với mức lãi suất là 0,6%/năm.

Lãi suất TPBank tháng 1/2020: Cao nhất 7,6 %/năm

Ngoài sản phẩm tiền gửi nhận lãi cuối kì, TPBank cũng triển khai các sản phẩm khác như Tiết kiệm online, sản phẩm LiveBank, Tài khoản Tài Lộc…

Tại sản phẩm LiveBank, mức lãi suất áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng trở lên sẽ cao hơn sản phẩm tiết kiệm thông thường từ 0,2 đến 0,35 điểm %. Trong đó, lãi suất cao nhất là 7,7%/năm, áp dụng cho tiền gửi tại kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng TPBank tháng 1/2020.
Lãi suất ngân hàng TPBank tháng 1/2020.

Mặt khác, TPBank cũng cho biết ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất khác so với biểu lãi suất công bố đối với một số khách hàng và tối đa không vượt quá mức trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước qui định theo từng kì hạn.

Khách hàng gửi tiền tại TPBank khi có nhu cầu tất toán khoản tiết kiệm trước hạn, lãi suất áp dụng là không kì hạn, có hiệu lực tại ngày tất toán trước hạn.

Lãi suất áp dụng cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường, lãi trả cuối kì tiếp tục giữ nguyên so với tháng 11 bà dao động trong khoảng từ 1% đến 6,8%/năm.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm các kì hạn 1, 2 và 3 tuần đang được áp dụng lãi suất 1%/năm; kì hạn 1 tháng là 4,7%/năm, 2 tháng là 4,9%/năm, 3 tháng là 5%/năm, 6 tháng là 5,5%/năm và 9 tháng là 5,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại kì hạn 364 ngày là 6,2%/năm. Trong khi, tiền gửi kì hạn 18 tháng và 24 tháng có mức lãi suất lần lượt là 6,35%/năm và 6,45%/năm.

Mức lãi suất cao nhất mà TPBank áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp là 6,8%/năm dành cho tiền gửi 36 tháng.

Từ khóa: