Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 11/8/2019

Thứ bảy, 10/08/2019 | 06:48 GMT+7

MỘC MIÊN [t/h]

Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 11/8/2019 tại các rạp Lotte, CGV, Galaxy...

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      14:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      16:30  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:0, 10:0, 11:0, 11:45, 12:45, 13:45, 14:30, 17:15, 17:45, 18:45, 20:0, 20:30, 21:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:30, 15:30, 19:0  
Lối Thoát Trên Không      11:45, 16:30  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:15, 13:30, 15:45, 20:15, 21:15  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:0, 18:0  

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      12:0, 16:45  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:0, 15:45  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:0, 14:45, 19:15  
Lối Thoát Trên Không      11:15, 17:0  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      21:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:45, 14:30, 19:15, 21:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:15, 13:30, 19:15, 21:30  
Những Cánh Én Đầu Tiên      9:15, 13:30, 18:0  

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      10:5  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:5, 10:20, 11:25, 12:30, 13:50, 14:5, 15:15, 16:50, 17:35, 19:35, 20:10, 21:35, 22:20, 22:50  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      15:25  
Lối Thoát Trên Không      11:35, 13:45, 15:55, 18:5, 18:45, 20:55, 23:5  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      11:50, 22:25  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:20, 12:55, 16:35, 20:20, 22:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:20, 10:45, 13:15, 15:5, 17:15, 19:25, 20:15  

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      10:20  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:0, 12:50  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:30, 11:10, 13:20, 13:55, 15:10, 16:10, 16:40, 18:0, 19:0, 19:25, 21:50, 22:15  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:20, 11:45, 18:40  
Lối Thoát Trên Không      9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 20:50  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:30, 11:40, 13:45, 16:0, 20:25  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:0, 12:15, 14:30, 16:50, 18:30, 19:10, 21:25, 23:40  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      14:5, 16:20, 18:10  

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      14:50, 17:40  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:50, 13:40, 19:45, 22:50  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:45, 10:30, 11:5, 11:35, 12:10, 13:20, 13:55, 14:25, 16:45, 17:15, 18:25, 19:40, 20:20, 21:15, 21:35, 22:10, 22:30  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     8:50, 15:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:10, 17:30  
Lối Thoát Trên Không      9:10, 11:20, 12:30, 15:5, 16:10, 19:50, 22:10  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      17:0, 23:10  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      8:50, 9:50, 11:25, 13:10, 15:50, 17:25, 18:20, 20:35  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:5, 10:50, 12:15, 13:35, 14:40, 16:5, 18:5, 19:15  

CGV Rice City

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      16:25  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:5, 10:25, 11:50, 13:10, 13:55, 14:35, 15:55, 16:40, 17:20, 18:40, 19:25, 20:5, 21:25, 22:10, 22:50  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:45  
Lối Thoát Trên Không      9:55, 12:5, 21:5, 22:45  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      14:15, 18:25, 23:15  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:25, 11:40, 14:5, 18:55, 20:35  

CGV Tràng Tiền Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      12:20, 14:50  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:20, 18:10, 23:10  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:30, 12:40, 13:20, 15:25, 16:10, 19:0, 20:30, 21:50, 22:20  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     12:45, 16:55  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      17:20  
Lối Thoát Trên Không      10:20, 18:50, 23:45  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      14:45, 21:40  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      13:35, 15:45, 19:30, 21:0, 23:20  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:25, 17:55, 20:5  

Galaxy MIPEC Long Biên

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      17:15  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:30, 11:15, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 16:15, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:30, 22:0  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     10:30, 12:15  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      15:0  
Lối Thoát Trên Không      10:45, 13:30, 18:0  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      11:30, 15:45  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:15, 11:0, 13:15, 15:15, 17:30, 19:45, 21:45  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      12:45, 16:45, 18:45  
Những Cánh Én Đầu Tiên      10:0, 14:0, 20:0  

Lotte Thăng Long

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      19:0  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:0, 11:30, 12:45, 15:0, 15:30, 16:15, 17:45, 18:15, 20:30, 21:0  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:30, 12:45, 21:0  
Lối Thoát Trên Không      18:45  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:15, 14:0, 16:30, 21:20  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:45, 14:15  

BHD Vincom Phạm Ngọc Thạch

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      11:0, 23:45  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:55, 10:0, 11:20, 12:30, 15:0, 16:20, 17:30, 19:10, 20:0, 21:0, 22:35, 23:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:0, 9:50, 11:50, 15:15, 17:15, 18:15, 19:20, 20:15  
Lối Thoát Trên Không      9:5, 19:45, 21:20, 23:20  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      11:10, 16:45, 21:45  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:10, 13:10, 18:55, 21:40, 22:20, 23:40  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      12:25, 17:10  
Những Cánh Én Đầu Tiên      11:25, 13:5, 18:40  

Beta Cineplex Thanh Xuân

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      13:45, 19:45  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:0, 9:0, 10:0, 10:45, 11:45, 12:45, 13:30, 14:30, 15:30, 16:15, 17:15, 18:15, 19:0, 20:0, 21:0, 21:45, 22:45  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:30  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      8:5, 11:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      8:15, 15:45, 17:45, 22:0, 23:30  

Tháng 8

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:15, 10:30, 11:45, 13:0, 14:15, 15:30, 16:45, 18:0, 19:15, 20:30  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     8:45, 14:40, 18:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      8:20, 12:0, 16:0  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      10:15, 14:0, 20:15  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      8:55, 10:50, 12:45, 16:20, 18:10, 20:0  

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:35, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 14:20, 15:20, 15:50, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:0, 20:30, 21:30, 22:50, 23:15  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:20, 16:50  
Lối Thoát Trên Không      10:30, 19:5, 20:55, 23:5  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:50, 14:40, 20:15, 22:20  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:0, 12:15, 15:30, 21:15, 23:25  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:0, 13:20, 15:40, 18:0  

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:0, 9:35, 10:15, 11:40, 12:15, 12:55, 14:20, 14:55, 15:35, 17:0, 17:35, 18:15, 19:40, 20:15, 20:55, 22:20, 22:55  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     9:0, 9:40, 14:10, 19:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      17:50  
Lối Thoát Trên Không      9:5, 11:10, 13:15, 15:5, 17:25, 18:5, 21:35, 23:35  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      11:15, 13:15, 15:15, 21:10, 22:10, 23:40  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:10, 10:50, 11:30, 12:5, 12:55, 15:20, 16:0, 17:10, 19:15, 19:30, 20:5, 21:20, 22:25, 23:10, 23:25  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:0, 13:35, 15:40, 17:15, 20:10  

CGV Artemis

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:0, 11:20, 14:5, 15:0, 17:45, 20:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:20  
Lối Thoát Trên Không      9:35, 14:20, 19:0  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:30, 12:10  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:40, 15:55, 20:15  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:10, 13:45, 18:5  Từ khóa: