Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 22/7/2019

Thứ hai, 22/07/2019 | 12:31 GMT+7

MỘC MIÊN (t/h)

Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 22/7/2019 tại các rạp: lotte, Galaxy, CGV...

CGV Artemis

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      12:10  
Ký Sinh Trùng      9:55, 12:35, 15:10, 20:0, 22:40  
Người Nhện Xa Nhà      9:30, 11:55, 14:30, 17:10, 19:45  
Đội Chống Tham Nhũng      17:50  
Vua Sư Tử      9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 19:30, 20:30, 22:5, 23:0  

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      13:35, 17:25, 19:50  
Ký Sinh Trùng      9:20, 12:5, 14:40, 17:15, 21:15, 21:50  
Người Nhện Xa Nhà      9:15, 11:50, 14:25, 17:0, 19:35, 22:10  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      11:45, 15:35, 19:25  
Đội Chống Tham Nhũng      9:35, 11:0, 13:30, 14:55, 17:25, 18:50, 20:50, 22:50  
Vua Sư Tử      9:0, 9:30, 10:0, 11:25, 11:55, 12:25, 13:50, 14:20, 14:50, 16:15, 16:45, 17:15, 18:40, 19:10, 19:40, 21:5, 21:40, 22:5  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      9:5, 9:50, 11:35, 13:0, 15:30, 16:55  

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      11:25, 22:45  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      13:40, 17:10  
Người Nhện Xa Nhà      9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:35, 22:45  
Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu      11:20, 14:40, 18:0, 21:20  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      9:20, 12:40, 14:20, 16:0, 17:40, 21:0, 23:0  
Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em      11:0, 15:30, 19:20  
Đội Chống Tham Nhũng      13:0, 19:15  
Định Mệnh Trong Mắt Anh      9:25, 21:0  
Vua Sư Tử      9:15, 10:0, 12:0, 14:0, 15:15, 16:0, 17:15, 18:0, 20:0, 20:45, 22:0, 22:40  
Vòng Luân Hồi: Sadako      11:15, 19:0  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      9:40, 13:0, 16:20, 19:40  

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      12:0  
Người Nhện Xa Nhà      9:10, 11:40, 14:20, 17:0, 18:30, 19:40, 21:10  
Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu      10:0, 16:30  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      9:0, 14:40  
Vua Sư Tử      9:0, 9:50, 10:50, 11:30, 12:10, 13:10, 14:0, 14:40, 15:30, 16:30, 17:10, 18:0, 19:0, 19:40, 20:30, 21:20, 22:0  
Vòng Luân Hồi: Sadako      9:0, 9:50, 11:0, 12:0, 13:10, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:20, 20:40, 21:30, 22:10  

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      10:20, 13:35, 16:15, 19:0, 21:40  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      15:15  
Người Nhện Xa Nhà      13:10, 14:50, 15:50, 17:40, 18:40, 20:20, 21:20, 23:0  
Đội Chống Tham Nhũng      23:30  
Vua Sư Tử      9:35, 10:30, 12:5, 13:0, 14:35, 15:30, 16:0, 17:5, 18:0, 18:30, 19:35, 20:0, 20:30, 21:0, 22:5, 22:30, 23:0  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      17:50  

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:0, 10:0, 11:20, 14:10, 15:20, 17:20, 20:10, 22:55  
Người Nhện Xa Nhà      9:45, 11:40, 12:40, 18:0, 20:40, 23:20  
Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu      9:30  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      12:30, 23:30  
Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em      9:0, 11:15  
Đội Chống Tham Nhũng      9:20, 11:0, 13:5, 15:10, 17:0, 19:5  
Định Mệnh Trong Mắt Anh      9:10  
Vua Sư Tử      9:0, 9:40, 10:30, 11:30, 12:15, 13:0, 13:25, 14:0, 14:30, 14:50, 15:30, 16:0, 16:30, 16:55, 17:25, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      8:45, 11:40, 13:40, 15:45, 17:50, 19:50  

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:25, 11:35, 14:35, 17:30, 20:10  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      12:15, 16:55  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      14:20  
Người Nhện Xa Nhà      10:15, 16:40, 21:35, 22:50  
Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu      9:0  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      8:50, 11:15  
Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em      14:45  
Đội Chống Tham Nhũng      13:20, 19:25  
Vua Sư Tử      8:45, 9:15, 9:35, 10:0, 10:45, 11:20, 11:50, 12:10, 12:35, 13:0, 13:25, 14:0, 14:30, 15:10, 15:35, 16:0, 16:35, 17:5, 17:20, 17:45, 18:15, 18:40, 19:10, 19:40, 20:20, 20:50, 21:15, 21:45, 23:0  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      9:30, 15:30, 19:10  

Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:15, 16:0  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      11:25, 18:45  
Người Nhện Xa Nhà      21:0, 21:45  
Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu      22:15, 23:45  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      9:25  
Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em      13:40, 23:35  
Đội Chống Tham Nhũng      13:50, 18:0, 20:10  
Vua Sư Tử      8:40, 9:10, 10:0, 10:30, 11:15, 11:50, 12:35, 13:5, 14:0, 14:30, 15:10, 15:45, 16:35, 17:5, 17:45, 18:20, 19:10, 19:45, 20:20, 21:0, 22:20, 23:0  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      8:30, 12:0, 15:50  

CGV Tràng Tiền Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      10:5, 17:15, 21:50  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      18:30  
Người Nhện Xa Nhà      10:20, 13:0, 14:15, 15:40, 18:20, 21:0  
Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu      16:55  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      23:40  
Đội Chống Tham Nhũng      12:40, 19:0, 21:5, 23:10  
Định Mệnh Trong Mắt Anh      9:55  
Vua Sư Tử      10:0, 11:0, 12:30, 13:30, 14:45, 15:0, 16:0, 17:30, 20:0, 20:35, 22:30, 23:5  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      12:15, 19:50  

BHD Vincom Phạm Ngọc Thạch

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:15, 14:10, 16:40  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 10:10, 11:20, 12:30, 13:40, 16:0, 17:5, 18:20, 19:10, 20:40, 21:30, 23:0  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      11:5, 17:15  
Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em      8:30  
Vua Sư Tử      9:0, 9:40, 11:10, 11:55, 13:20, 14:50, 15:30, 16:25, 17:40, 18:50, 19:25, 19:50, 21:5, 21:40, 22:0, 23:20  
Vòng Luân Hồi: Sadako      9:10, 11:40, 14:30, 18:40, 20:40, 22:35  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      12:45  

Beta Cineplex Thanh Xuân

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:0, 13:15, 22:15  
Người Nhện Xa Nhà      8:45, 10:15, 11:45, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15, 20:45  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      8:0  
Vua Sư Tử      8:30, 9:15, 10:0, 10:45, 11:30, 12:15, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:0, 16:45, 17:30, 18:15, 19:0, 19:45, 20:30, 21:15, 22:0, 22:45  
Vòng Luân Hồi: Sadako      8:15, 11:15, 12:45, 14:15, 15:45, 17:15, 18:45, 20:15, 21:45, 23:15  

Tháng 8

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      8:40, 10:40, 13:0, 14:10, 15:20, 16:30, 17:40, 20:30  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      8:50, 12:10, 15:35, 19:5, 20:45  
Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em      11:0, 12:35, 18:50  
Vua Sư Tử      9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 20:15  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      9:0, 10:30, 13:55, 17:10, 20:0  

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      11:0, 16:10, 21:15  
Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu      14:50  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      21:10  
Vua Sư Tử      9:30, 10:10, 12:0, 12:40, 13:40, 14:30, 15:10, 17:0, 17:40, 18:50, 19:30, 20:10  
Vòng Luân Hồi: Sadako      9:40, 10:30, 11:45, 12:40, 13:50, 16:0, 16:50, 18:10, 19:0, 20:15  

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      10:45, 11:50, 13:20, 15:5, 15:55, 19:35, 22:10, 22:40  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      9:0, 18:30, 23:40  
Đội Chống Tham Nhũng      8:55  
Vua Sư Tử      8:50, 9:10, 9:25, 10:15, 10:55, 11:35, 12:40, 13:20, 14:0, 14:25, 15:5, 15:45, 16:25, 16:50, 17:30, 18:10, 18:50, 19:15, 19:55, 20:15, 20:35, 21:15, 21:40, 22:20, 23:0  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      11:15, 13:10, 17:40  

CGV Rice City

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:30, 12:5, 14:40, 16:25, 17:20, 18:20, 20:0, 22:40  
Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu      10:0, 12:15, 23:5  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      23:25  
Đội Chống Tham Nhũng      12:5, 14:10  
Vua Sư Tử      9:50, 10:40, 12:15, 13:5, 14:40, 15:30, 17:5, 17:55, 19:30, 20:20, 21:0, 21:55, 22:45  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      10:15, 14:25, 16:20, 19:5, 21:5  

Lotte Thăng Long

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      11:10, 13:45, 18:30, 21:0  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      9:0  
Vua Sư Tử      9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:30, 21:30  
Vòng Luân Hồi: Sadako      9:0, 10:50, 13:0, 15:10, 16:20, 17:15, 19:20, 21:30  

Galaxy MIPEC Long Biên

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      10:0, 11:15, 14:0, 16:30, 19:15, 20:45, 21:45  
Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu      13:0, 18:30  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      12:30, 14:15, 17:0, 20:15, 22:0  
Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em      16:15  
Đội Chống Tham Nhũng      9:30, 18:0  
Vua Sư Tử      9:15, 9:45, 10:30, 11:0, 11:30, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:45, 17:15, 18:15, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:15, 22:0  
Vòng Luân Hồi: Sadako      10:45, 14:45, 19:0  

Fafim Cinema

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:45, 13:55, 20:20  
Đội Chống Tham Nhũng      12:5, 16:15, 18:30  
Vua Sư Tử      9:50, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:15  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      10:0, 12:0, 13:50, 15:55, 18:20, 20:30  
Từ khóa: