Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 27/5/2019

Chủ nhật, 26/05/2019 | 15:42 GMT+7

MỘC MIÊN [t/h]

Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 27/5/2019.

1. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ     9:0  
Avengers: Hồi Kết      9:5  
Những Chú Chó Hoàng Gia      15:40, 10:35  
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona      12:10, 21:15  
Pokemon: Thám Tử Pikachu      19:10, 15:20, 11:30  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50, 23:0  
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn      19:25, 13:50  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:30, 13:20, 17:10, 21:0  
Aladdin      16:0, 9:30, 10:0, 11:40, 12:10, 13:50, 17:15, 18:10, 20:20, 22:20, 22:30, 22:55  
Tháng 5 Để Dành      21:0, 17:5, 13:10  
Ngôi Đền Kỳ Quái      11:10, 14:20, 16:20, 18:20, 22:55  
Vô Gian Đạo      15:5, 19:0, 22:55  

2. Beta Cineplex Thanh Xuân

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Cua Lại Vợ Bầu      11:15, 13:15, 17:15, 19:15, 21:15  
Pokemon: Thám Tử Pikachu      13:30, 16:45, 20:45, 15:15, 9:15  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      11:0, 15:30, 20:30  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 18:45  
Aladdin      9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30, 22:30, 23:15  
Tháng 5 Để Dành      8:15  
Ngôi Đền Kỳ Quái      8:0, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15, 23:0  
Vô Gian Đạo      8:30, 18:0, 22:45  

3. Tháng 8

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Avengers: Hồi Kết      9:0, 12:30, 20:0  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      11:50, 14:10, 16:10, 20:45  
Cà Chớn, Anh Đừng Đi      18:25  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:20, 13:40, 15:50, 17:40, 19:45  
Aladdin      8:20, 9:30, 10:40, 13:0, 15:20, 16:30, 18:0, 20:20  
Tháng 5 Để Dành      18:50, 11:30  

4. Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Avengers: Hồi Kết      10:0, 15:50  
Thằng Em Lý Tưởng      11:30  
Pokemon: Thám Tử Pikachu      19:20, 20:30, 13:50  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      9:10, 11:40, 14:10, 19:30, 22:0, 17:0  
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn      21:40  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 16:0  
Aladdin      9:0, 10:0, 11:30, 12:40, 14:0, 15:20, 16:30, 18:0, 19:0, 20:40, 21:30  
Tháng 5 Để Dành      9:20, 18:20  
Ngôi Đền Kỳ Quái      9:50, 14:40, 19:20, 13:30, 21:30  
Vô Gian Đạo      12:10, 17:0, 21:40  

5. Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Avengers: Hồi Kết      19:45  
Pokemon: Thám Tử Pikachu      10:25, 15:15  
Quý Cô Lừa Đảo      14:15  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      10:45, 12:40, 14:45, 16:15, 18:50, 20:0, 21:25  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:25, 11:50, 15:30, 17:20, 19:0  
Aladdin      9:30, 10:30, 12:10, 12:45, 13:10, 13:40, 14:50, 15:50, 16:20, 17:30, 18:5, 18:30, 20:10, 20:45, 21:10  
Tháng 5 Để Dành      10:35, 22:35  
Ngôi Đền Kỳ Quái      17:30, 21:35  
Vô Gian Đạo      10:15, 12:30  

6. Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Avengers: Hồi Kết      9:30  
Quý Cô Lừa Đảo      10:0, 21:15  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      9:0, 11:0, 11:40, 13:40, 14:20, 15:50, 17:0, 19:5, 21:45  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      8:30, 18:30, 19:40  
Aladdin      8:45, 9:30, 9:45, 10:0, 12:15, 12:50, 15:0, 16:20, 17:45, 21:40, 22:10, 23:15  
Ngôi Đền Kỳ Quái      14:35, 23:25  
Vô Gian Đạo      12:10, 16:50, 19:15  

7. CGV Tràng Tiền Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Avengers: Hồi Kết      14:35  
Thằng Em Lý Tưởng      23:40  
Pokemon: Thám Tử Pikachu      12:15, 16:15, 18:0, 19:15  
Quý Cô Lừa Đảo      11:55, 17:10, 20:15  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      9:40, 12:15, 14:50, 20:0, 22:35  
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn      9:45  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      10:35, 13:0, 15:25, 18:5  
Aladdin      9:35, 11:55, 14:30, 17:20, 20:30, 22:15, 22:55  
Tháng 5 Để Dành      14:0, 20:45  
Ngôi Đền Kỳ Quái      21:30, 23:10  
Vô Gian Đạo      9:35, 18:30  

8. Lotte Thăng Long

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Avengers: Hồi Kết      12:0  
Thằng Em Lý Tưởng      9:0, 18:30  
Pokemon: Thám Tử Pikachu      16:30  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      9:30, 16:0  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      15:30, 18:30  
Aladdin      9:30, 12:0, 13:30, 14:30, 17:0, 19:30, 20:30  
Tháng 5 Để Dành      11:20, 20:45  
Ngôi Đền Kỳ Quái      9:45, 14:15, 21:0  
Vô Gian Đạo      12:0, 18:0  

9. Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Thằng Em Lý Tưởng      11:30, 16:50, 19:10  
Pokemon: Thám Tử Pikachu      12:30, 16:30, 18:30  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      11:30, 14:10, 19:20, 21:30  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:0, 11:40, 16:50, 18:40  
Aladdin      9:0, 10:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30  
Tháng 5 Để Dành      14:40  
Ngôi Đền Kỳ Quái      16:10, 20:40, 9:10, 13:50, 22:0  
Vô Gian Đạo      9:20, 14:10, 21:10  

10. Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Thằng Em Lý Tưởng      10:10, 12:25, 14:40, 17:45  
Pokemon: Thám Tử Pikachu      16:55, 17:0  
Quý Cô Lừa Đảo      9:45, 11:45, 12:45  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      15:15, 12:45, 10:15, 19:10, 20:0, 21:40, 22:30  
Aladdin      9:45, 10:40, 12:20, 13:15, 13:45, 14:55, 15:50, 17:30, 18:25, 19:15, 20:5, 20:40, 21:0, 21:55, 22:40  
Ngôi Đền Kỳ Quái      23:15, 18:30, 16:20, 14:50  
Vô Gian Đạo      10:30  

11. Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Thằng Em Lý Tưởng      16:20, 9:20  
Quý Cô Lừa Đảo      9:0, 11:45, 17:10, 18:40, 23:50  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      9:30, 14:35, 17:25, 20:0, 21:20  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:50, 13:50, 15:0, 19:50  
Aladdin      8:50, 9:10, 10:10, 11:5, 11:30, 11:50, 12:20, 13:0, 13:45, 14:10, 14:30, 15:25, 16:25, 16:50, 17:25, 19:5, 19:35, 20:10, 20:45, 21:10, 21:45, 22:20, 22:50, 23:25  
Tháng 5 Để Dành      9:10, 11:5, 16:45, 19:10  
Ngôi Đền Kỳ Quái      9:20, 11:35, 15:40, 17:40, 21:30, 23:45  
Vô Gian Đạo      12:10, 18:5, 23:50  

12. Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Thằng Em Lý Tưởng      11:30, 13:40, 19:5  
Pokemon: Thám Tử Pikachu      14:35, 16:25, 20:45  
Quý Cô Lừa Đảo      11:20, 13:20  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      9:0, 11:40, 13:55, 14:10, 17:35, 20:10, 21:30, 22:40  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:0, 9:30, 11:20, 13:45, 16:5, 16:40, 16:45, 18:25, 19:5  
Aladdin      8:55, 9:0, 11:35, 12:0, 13:40, 14:10, 16:15, 16:45, 18:25, 18:50, 19:20, 21:0, 21:25  
Tháng 5 Để Dành      9:35, 11:45, 18:35, 20:40, 21:20  
Ngôi Đền Kỳ Quái      11:30, 21:55, 22:45  
Vô Gian Đạo      15:20, 22:55  

13. Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Thằng Em Lý Tưởng      9:40, 11:0, 15:50  
Pokemon: Thám Tử Pikachu      8:40  
Quý Cô Lừa Đảo      11:30, 13:40, 17:35, 21:20  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      14:35, 12:5, 16:50, 19:45, 22:25  
Cà Chớn, Anh Đừng Đi      23:45  
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn      12:0, 18:45  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:30, 12:5, 14:20, 16:15, 18:10, 18:50  
Aladdin      8:50, 9:15, 11:35, 13:25, 14:50, 17:15, 19:30, 20:0, 21:0, 22:15, 22:45  
Tháng 5 Để Dành      16:35  
Ngôi Đền Kỳ Quái      9:10, 23:25  
Vô Gian Đạo      14:15, 20:40, 23:5  

14. Galaxy MIPEC Long Biên

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ước Hẹn Mùa Thu      12:45, 17:15  
Pokemon: Thám Tử Pikachu      9:0, 15:30  
Quý Cô Lừa Đảo      9:45, 19:30  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30  
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn      11:10  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:0, 11:20, 13:45, 16:0, 18:15, 20:15  
Aladdin      9:15, 10:30, 11:45, 13:0, 14:15, 15:30, 16:45, 18:0, 19:15, 20:30, 21:45  
Ngôi Đền Kỳ Quái      13:15, 17:30, 21:15  
Vô Gian Đạo      10:30, 15:0, 19:45, 22:0  

15. CGV Artemis

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Pokemon: Thám Tử Pikachu      12:25  
Quý Cô Lừa Đảo      9:45, 13:55, 19:15, 23:45  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      10:10, 12:15, 14:50, 17:25, 20:0, 21:15, 22:35  
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn      9:25  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      10:0, 14:35, 16:55, 18:30, 20:55  
Aladdin      9:35, 11:30, 12:45, 14:10, 15:25, 16:50, 18:5, 19:35, 20:45, 22:15, 23:25  
Vô Gian Đạo      11:40  

16. CGV Rice City

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Pokemon: Thám Tử Pikachu      18:30  
Quý Cô Lừa Đảo      9:0, 11:25, 23:35  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      9:45, 12:20, 14:55, 17:30, 20:5, 22:40  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:0, 11:5, 13:30, 16:10, 18:35, 20:45  
Aladdin      9:20, 12:0, 13:30, 14:40, 15:55, 17:20, 20:0, 21:0, 22:40  
Vô Gian Đạo      23:5  

17. BHD Vincom Phạm Ngọc Thạch

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Pokemon: Thám Tử Pikachu      19:30, 9:45  
Quý Cô Lừa Đảo      16:0, 21:20  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      9:10, 11:35, 14:0, 16:25, 18:50, 21:15, 23:40  
Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn      8:50, 17:30  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:0, 10:50, 13:50, 15:25, 19:50  
Aladdin      13:0, 9:20, 11:45, 14:10, 16:35, 19:0, 21:20, 23:40, 11:10, 15:40, 20:10, 22:0, 22:35, 23:10  
Tháng 5 Để Dành      9:5, 13:15, 15:15, 17:50, 19:20  
Ngôi Đền Kỳ Quái      11:45, 13:35, 18:5, 21:30, 23:30  
Vô Gian Đạo      11:10, 17:10  
Từ khóa: