Lịch chiếu phim TP HCM ngày 27/7/2019

Thứ sáu, 26/07/2019 | 16:09 GMT+7

MỘC MIÊN (t/h)

Lịch chiếu phim TPHCM ngày 27/7/2019 tại các rạp: Lotte, Galaxy, CGV...

CGV Celadon Tân Phú

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:10, 13:20, 14:40, 17:40  
Ký Sinh Trùng      11:10, 16:40  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      11:10, 15:20, 19:50  
Người Nhện Xa Nhà      9:20, 12:10, 14:50, 17:40, 20:20  
Vua Sư Tử      9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:15, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:50, 13:50, 18:50, 21:10, 22:10  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:15, 19:20  
Trận Chiến Ánh Sáng      12:20, 21:20  

CGV Pandora City

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      10:40, 18:10  
Người Nhện Xa Nhà      16:40  
Vua Sư Tử      10:0, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:10, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:40, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 21:0, 21:30, 22:5  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:10  
Tìm Chồng Cho Mẹ      10:30, 12:20  
Trận Chiến Ánh Sáng      10:5, 14:35  

CGV Crescent Mall

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:35, 16:50, 21:50  
Người Nhện Xa Nhà      11:50, 14:30, 17:10, 20:0  
Đội Chống Tham Nhũng      9:15  
Vua Sư Tử      9:20, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:30, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:15, 22:45  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      8:45  
Điều Ba Mẹ Không Kể      14:25, 19:30, 22:40  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:20, 14:20, 18:30  
Trận Chiến Ánh Sáng      12:10, 16:20, 20:30, 22:40  

CGV C.T Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      13:10, 18:10, 21:20  
Người Nhện Xa Nhà      9:50, 22:0  
Đội Chống Tham Nhũng      9:50  
Vua Sư Tử      10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:20, 16:50  
Tìm Chồng Cho Mẹ      10:20, 14:50, 19:20  
Trận Chiến Ánh Sáng      10:50, 15:50, 20:50  

CGV SC VivoCity

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:0  
Người Nhện Xa Nhà      11:35, 14:15, 21:25  
Vua Sư Tử      9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:15, 20:30, 21:30, 22:5, 22:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      13:50, 16:55, 22:45  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:45, 18:20  
Trận Chiến Ánh Sáng      11:40, 16:10, 19:15, 23:0  

Mega GS Cao Thắng

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      10:10  
Người Nhện Xa Nhà      8:50, 14:10, 18:20, 22:30  
Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu      16:5  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      15:40  
Đội Chống Tham Nhũng      12:20, 21:45  
Vua Sư Tử      9:20, 10:40, 11:40, 13:0, 14:0, 15:20, 16:20, 17:40, 18:40, 19:10, 20:0, 21:0, 22:20, 23:20  
Vòng Luân Hồi: Sadako      10:30, 13:40  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      17:20  
Điều Ba Mẹ Không Kể      8:40, 11:30, 12:50, 17:0, 19:0, 21:25, 23:40  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:0, 12:35, 16:40, 20:45, 23:5  
Trận Chiến Ánh Sáng      8:30, 10:50, 15:0, 19:45, 21:10, 23:30  
Lướt Sóng Cùng Em      8:20, 14:15, 17:55  

CGV Saigonres Nguyễn Xí

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      10:20, 16:30, 21:40  
Người Nhện Xa Nhà      13:50  
Vua Sư Tử      9:40, 11:0, 12:10, 13:0, 13:30, 14:40, 15:30, 16:0, 17:10, 18:0, 18:30, 19:10, 19:40, 20:0, 20:30, 21:0, 22:10  
Điều Ba Mẹ Không Kể      11:20, 15:50  
Tìm Chồng Cho Mẹ      12:0, 18:10  
Trận Chiến Ánh Sáng      9:50, 13:40  

CGV Pearl Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      11:20, 17:50  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 11:10  
Vua Sư Tử      9:20, 10:10, 11:30, 12:0, 12:40, 14:0, 14:30, 15:10, 16:30, 17:0, 17:40, 19:0, 19:30, 20:10, 21:30, 22:5, 22:40  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:0, 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:20, 21:40  
Tìm Chồng Cho Mẹ      8:55, 13:50  
Trận Chiến Ánh Sáng      9:10, 15:40, 20:0, 22:10  

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 13:30, 18:0  
Vua Sư Tử      8:30, 9:30, 10:0, 11:0, 12:0, 12:30, 13:30, 14:30, 15:0, 16:0, 17:0, 17:30, 18:30, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0  
Vòng Luân Hồi: Sadako      8:40, 10:50, 11:30, 13:0, 15:10, 16:0, 17:20, 19:30, 21:40  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:30, 16:40, 19:0, 21:20  
Tìm Chồng Cho Mẹ      10:40, 14:50  
Trận Chiến Ánh Sáng      22:0  
Lướt Sóng Cùng Em      8:40  

Galaxy Nguyễn Du

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      10:30, 11:30, 14:0, 17:0, 19:30, 22:0  
Vua Sư Tử      9:0, 10:0, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:15, 22:30  
Vòng Luân Hồi: Sadako      10:45, 14:15, 18:15, 22:0  
Tìm Chồng Cho Mẹ      12:30, 15:0, 16:15, 18:45, 20:30  
Trận Chiến Ánh Sáng      9:30, 13:0, 16:30, 20:0, 22:15  

Galaxy Tân Bình

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:15, 14:30, 22:0  
Vua Sư Tử      9:0, 10:15, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:15, 15:0, 15:45, 16:30, 17:15, 18:15, 19:0, 20:30, 21:15, 22:15  
Vòng Luân Hồi: Sadako      12:30  
Tìm Chồng Cho Mẹ      10:45, 16:45, 20:45  
Trận Chiến Ánh Sáng      9:45, 14:45, 18:45  

BHD Star Cineplex 3/2

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      21:25  
Vua Sư Tử      10:5, 11:20, 12:20, 13:35, 14:35, 15:50, 16:50, 18:5, 19:10, 20:20, 21:25, 22:35  
Vòng Luân Hồi: Sadako      17:20  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:15, 11:35, 13:45, 15:55, 18:0, 20:10, 22:20  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:40, 13:15, 20:30  
Trận Chiến Ánh Sáng      9:15, 11:15, 15:15, 19:20, 22:30  

Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:30, 14:30, 19:40  
Vua Sư Tử      8:30, 9:0, 10:30, 11:30, 12:0, 13:0, 14:0, 15:30, 16:30, 17:10, 18:0, 19:0, 20:30, 21:30, 22:0  
Vòng Luân Hồi: Sadako      8:50, 11:0, 12:50, 13:50, 17:0, 19:30, 21:10  
Điều Ba Mẹ Không Kể      15:10  
Tìm Chồng Cho Mẹ      8:40, 10:50, 11:50, 13:10, 15:0, 16:0, 18:0, 19:10, 20:0, 21:40  
Trận Chiến Ánh Sáng      9:40, 22:10  
Lướt Sóng Cùng Em      17:30  

Lotte Cinema Diamond

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      10:0, 19:0  
Vua Sư Tử      9:40, 12:0, 13:20, 14:30, 15:40, 17:0, 19:30  
Vòng Luân Hồi: Sadako      11:20, 14:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      16:40  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:30, 12:30  

Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:15, 11:45, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      12:15, 17:30, 22:15  
Đội Chống Tham Nhũng      11:0, 14:0, 18:45  
Vua Sư Tử      9:0, 9:45, 10:30, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:15, 15:0, 15:45, 16:30, 17:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15  
Vòng Luân Hồi: Sadako      11:30, 15:30, 19:15  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:0, 13:15  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:15, 13:0, 14:45, 16:45, 20:30  
Trận Chiến Ánh Sáng      9:30, 16:15, 21:0  

CGV Thảo Điền Pearl

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      10:15, 14:30, 15:10, 19:30, 21:40  
Vua Sư Tử      10:0, 11:10, 11:50, 12:25, 12:50, 13:40, 14:20, 14:50, 15:20, 16:10, 16:45, 17:15, 17:50, 18:40, 19:10, 19:40, 20:20, 21:10, 22:5  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      10:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:45, 17:10, 22:5  
Tìm Chồng Cho Mẹ      12:40, 18:0  
Trận Chiến Ánh Sáng      13:0, 20:0, 22:10  

CGV Liberty Citypoint

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:20, 14:25  
Vua Sư Tử      10:30, 11:0, 13:0, 13:30, 15:30, 16:0, 18:0, 18:30, 20:10, 20:30, 21:0, 22:40, 23:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:50, 12:10, 17:0, 21:40  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:0, 18:20, 23:55  
Trận Chiến Ánh Sáng      12:0, 14:10, 16:15, 19:20, 23:30  

CGV Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      11:30, 21:30  
Đội Chống Tham Nhũng      14:45  
Vua Sư Tử      9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 22:5  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      9:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:20, 15:30, 16:50, 19:10  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:5, 14:15, 18:20, 22:25  
Trận Chiến Ánh Sáng      10:10, 16:10, 20:15  

Lotte Cinema Cantavil

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      8:40, 13:30, 16:0  
Vua Sư Tử      8:30, 9:0, 9:30, 10:0, 10:50, 11:20, 12:20, 13:10, 13:40, 14:40, 15:30, 16:0, 17:0, 17:50, 18:20, 19:20, 20:10, 20:40, 21:40  
Vòng Luân Hồi: Sadako      9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50  
Điều Ba Mẹ Không Kể      11:10, 16:0, 18:30  
Tìm Chồng Cho Mẹ      8:50, 9:40, 10:40, 11:30, 12:30, 13:20, 14:20, 15:10, 16:10, 17:0, 18:0, 18:50, 19:50, 20:40, 21:40  
Trận Chiến Ánh Sáng      13:50, 18:20, 20:25  
Lướt Sóng Cùng Em      11:50, 20:50  

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      10:0, 19:30  
Vua Sư Tử      9:0, 11:30, 14:0, 16:0, 16:30, 17:0, 19:0  
Vòng Luân Hồi: Sadako      9:30, 11:40, 13:50, 18:30, 20:30, 21:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:40  
Tìm Chồng Cho Mẹ      8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 15:0, 16:40, 18:40, 20:40  

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:15, 11:45, 14:15, 17:0, 19:30, 22:0  
Vua Sư Tử      9:0, 10:30, 11:15, 12:15, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:0, 16:45, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:15, 13:30  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:45, 15:30, 19:15, 22:30  
Trận Chiến Ánh Sáng      11:30, 17:15  

BHD Star Cineplex Phạm Hùng

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      14:40, 19:10  
Vua Sư Tử      9:40, 10:35, 12:50, 13:50, 16:15, 17:0, 18:0, 19:15, 20:15, 21:30, 22:25  
Vòng Luân Hồi: Sadako      18:10, 21:40, 22:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:30, 15:15, 17:20, 19:30  
Tìm Chồng Cho Mẹ      11:55, 15:5, 16:5, 18:30, 20:30, 21:35  
Trận Chiến Ánh Sáng      11:15, 13:15, 17:5  

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      17:0, 22:30  
Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em      11:45, 15:30  
Vua Sư Tử      19:30, 21:15, 22:0  
Vòng Luân Hồi: Sadako      10:40, 14:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:40, 14:50, 17:20, 19:0, 21:10, 23:15  
Tìm Chồng Cho Mẹ      10:20, 13:30, 17:0, 19:15, 21:15, 23:30  
Trận Chiến Ánh Sáng      12:20, 14:50, 18:20, 20:25, 23:20  
Lướt Sóng Cùng Em      16:30  

CGV Gò Vấp

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      11:0, 16:10, 21:10  
Vua Sư Tử      10:0, 10:40, 11:50, 12:30, 13:10, 13:40, 14:20, 15:0, 15:40, 16:50, 17:30, 18:10, 18:45, 19:20, 19:45, 20:0, 20:40, 21:50, 22:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      11:10  
Tìm Chồng Cho Mẹ      15:50  
Trận Chiến Ánh Sáng      9:40, 13:30, 17:40, 22:10  

BHD Star Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      14:10, 16:30  
Vua Sư Tử      10:0, 11:0, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:20, 22:15  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:50, 14:20, 16:35, 19:0, 21:10  
Tìm Chồng Cho Mẹ      12:15  
Trận Chiến Ánh Sáng      10:15, 12:5, 18:45, 20:45, 22:5  

BHD Star Vincom Thảo Điền

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      16:20  
Vua Sư Tử      9:55, 10:45, 11:30, 12:10, 13:0, 13:45, 14:25, 15:15, 16:0, 16:45, 17:30, 18:20, 19:10, 19:50, 20:35, 21:25, 22:5, 22:50  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:0, 12:10, 14:5, 18:10, 22:10  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:50, 12:5, 16:15, 20:55, 22:50  
Trận Chiến Ánh Sáng      10:5, 14:20, 18:45, 20:45, 22:45  

BHD Star Vincom Lê Văn Việt

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      10:0, 15:20, 16:50, 19:40  
Vua Sư Tử      9:15, 10:30, 11:15, 12:40, 13:30, 14:50, 16:0, 17:0, 19:0, 20:10, 21:0, 22:0, 22:30  
Vòng Luân Hồi: Sadako      13:0, 18:10, 21:20, 23:10  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:0, 13:15, 19:15, 21:0, 23:0  
Tìm Chồng Cho Mẹ      8:40, 11:25, 15:20, 17:10, 19:10, 21:10, 23:10  
Trận Chiến Ánh Sáng      14:50, 17:45, 23:5  

CGV Aeon Bình Tân

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      11:40, 16:40, 19:15  
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      12:40, 22:30  
Vua Sư Tử      10:20, 10:50, 11:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:15, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:45, 14:0  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:40, 12:0, 16:30, 20:40, 22:0  
Trận Chiến Ánh Sáng      10:30, 14:30, 18:30  

CGV Hoàng Văn Thụ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      11:50, 17:0, 22:10  
Đội Chống Tham Nhũng      14:30, 22:30  
Vua Sư Tử      11:0, 11:30, 12:30, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:30, 18:30, 19:0, 19:40, 20:0, 21:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:10, 18:50, 21:30  
Tìm Chồng Cho Mẹ      10:20  
Trận Chiến Ánh Sáng      16:40, 21:10  

CGV Vincom Đồng Khởi

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      15:40, 22:10  
Đội Chống Tham Nhũng      10:40, 14:50  
Vua Sư Tử      9:30, 10:30, 11:0, 12:0, 13:0, 13:30, 14:30, 15:30, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:10, 19:30, 20:30, 21:0, 23:0, 23:25  
Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố      9:5  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:10, 13:20, 16:50, 21:50  
Tìm Chồng Cho Mẹ      8:50, 11:25, 20:20  
Trận Chiến Ánh Sáng      12:45, 18:15, 21:30, 23:35  

Lotte Gò Vấp

 
Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      8:20, 13:20, 18:30  
Vua Sư Tử      9:0, 9:40, 10:30, 11:30, 12:10, 13:0, 14:0, 14:40, 15:30, 16:30, 17:10, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:0  
Vòng Luân Hồi: Sadako      9:30, 11:40, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10  
Điều Ba Mẹ Không Kể      11:0, 16:0, 21:10  
Tìm Chồng Cho Mẹ      8:30, 9:20, 10:0, 11:20, 13:20, 15:20, 16:10, 17:20, 18:0, 19:30, 21:30, 22:20  
Trận Chiến Ánh Sáng      14:0  
Lướt Sóng Cùng Em      12:0  

Lotte Nowzone

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:30, 20:40  
Vua Sư Tử      9:0, 10:0, 11:30, 12:0, 13:10, 14:30, 16:0, 17:20, 18:30, 19:0, 21:0  
Vòng Luân Hồi: Sadako      12:20, 16:40, 21:20  
Điều Ba Mẹ Không Kể      14:20  
Tìm Chồng Cho Mẹ      9:30, 11:20, 14:0, 15:30, 17:0, 18:40, 19:40, 21:30  

Lotte Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:40, 14:30, 21:20  
Vua Sư Tử      9:0, 9:40, 10:40, 11:30, 13:0, 14:0, 16:30, 19:0, 20:20, 21:30  
Vòng Luân Hồi: Sadako      8:40, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:10, 15:30, 18:0  
Tìm Chồng Cho Mẹ      8:40, 10:30, 12:30, 14:20, 16:10, 17:0, 18:0, 19:20, 20:0, 21:50  

CGV Hùng Vương Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Lời Nguyền Con Đầm Bích: Ác Quỷ Trong Gương      17:10, 19:10  
Vua Sư Tử      9:30, 10:0, 11:0, 11:30, 12:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:20, 14:50, 21:10  
Tìm Chồng Cho Mẹ      13:10, 21:40  
Trận Chiến Ánh Sáng      10:50, 15:10, 19:20  
Từ khóa: