Lịch chiếu phim TPHCM ngày 13/8/2019: Lối Thoát Trên Không

Thứ hai, 12/08/2019 | 18:15 GMT+7

MỘC MIÊN (t/h)

Lịch chiếu phim TPHCM ngày 13/8/2019 tại các rạp: Lotte, CGV, Galaxy...

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      11:45, 16:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      19:0, 21:15  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:0, 9:30, 11:15, 11:45, 12:15, 14:0, 14:30, 15:0, 16:45, 17:15, 17:45, 18:30, 19:30, 20:0, 20:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      12:45, 16:15, 21:15  
Lối Thoát Trên Không      9:0, 22:15  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:15  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      8:30, 10:45, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45, 22:0  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:30, 14:15  
Những Cánh Én Đầu Tiên      11:30, 15:0  

CGV Celadon Tân Phú

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      12:50, 14:30, 17:40, 19:40  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:40, 12:0, 17:0, 19:50  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:30, 11:30, 12:20, 13:20, 14:20, 15:10, 16:10, 17:10, 18:0, 19:0, 20:0, 20:45, 21:45  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:20, 14:50  
Lối Thoát Trên Không      12:40, 17:10, 19:20, 21:30  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      10:40, 15:35, 20:10  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:50, 11:30, 13:0, 13:40, 15:10, 15:50, 17:20, 18:10, 19:30, 21:40, 22:10  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:10, 12:30, 15:0, 17:20, 20:20, 22:10  

Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      13:45  
Điều Ba Mẹ Không Kể      14:30  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:30, 10:0, 11:15, 12:45, 13:15, 14:0, 15:30, 16:0, 16:45, 18:15, 19:30, 20:0, 21:0, 22:0  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      11:30, 18:30  
Lối Thoát Trên Không      9:15, 16:15, 21:15  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      8:40, 10:10, 11:0, 12:15, 13:0, 15:15, 16:50, 19:0, 19:45, 20:45, 22:15  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      8:50, 10:45, 17:30  
Những Cánh Én Đầu Tiên      8:50, 18:45  

Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      12:45, 20:45  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:30  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:30, 11:15, 12:15, 13:0, 14:0, 14:45, 15:30, 16:30, 17:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:30, 21:30, 22:15  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     9:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      16:45  
Lối Thoát Trên Không      10:45, 16:15  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:15, 11:30, 13:30, 15:45, 18:0, 20:0, 22:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:45, 11:45, 13:45, 16:0, 18:15, 19:15, 20:15, 22:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:15, 14:30, 18:45  
Những Cánh Én Đầu Tiên      15:15, 18:15  

CGV Pandora City

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      10:30, 13:0, 17:30, 20:10  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:35, 11:20, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:0, 11:30, 12:40, 14:10, 15:20, 16:20, 16:50, 18:0, 19:0, 19:30, 20:40, 21:40, 22:10  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      12:10, 14:20  
Lối Thoát Trên Không      10:0, 15:25  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      12:20, 14:20  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:10, 13:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 21:0, 22:5  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:10, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30  

CGV Crescent Mall

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      14:20, 19:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:55  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:30, 9:20, 11:15, 12:5, 14:0, 14:50, 16:45, 17:35, 19:30, 20:20, 22:15  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:0, 15:30  
Lối Thoát Trên Không      9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 16:50, 17:50, 20:0, 22:10  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      12:15, 17:10, 21:35  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      8:30, 9:30, 10:40, 11:40, 12:50, 13:50, 15:0, 16:0, 18:10, 19:20, 20:30, 21:25, 22:40  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:10, 13:20, 17:40, 19:50, 22:5  

CGV C.T Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      10:0, 12:20, 19:20  
Điều Ba Mẹ Không Kể      14:50, 21:50  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      11:10, 11:50, 12:30, 14:0, 14:40, 15:20, 16:50, 17:30, 18:10, 19:40, 20:20, 21:0, 22:10  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      12:0, 18:30  
Lối Thoát Trên Không      9:50, 14:10, 16:20, 20:40, 22:50  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:0, 11:20, 12:10, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 19:10, 20:0, 21:20, 22:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:10, 17:10  

CGV Hùng Vương Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      12:30, 17:40, 19:30  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:20, 13:10, 16:0, 18:50, 21:40  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:15, 17:20, 18:30  
Lối Thoát Trên Không      12:40, 14:10, 17:0, 20:10  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      12:15, 16:20, 19:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:0, 16:40  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:30, 12:50, 19:15  

CGV Liberty Citypoint

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      9:40  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:10, 14:30  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:50, 11:0, 13:50, 15:40, 16:30, 18:20, 19:10, 20:30, 21:0, 21:50, 23:10  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      16:45  
Lối Thoát Trên Không      9:30, 11:40, 13:45, 15:55, 20:15, 22:20  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:0, 18:0, 23:20  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:10, 11:20, 13:30, 18:25, 21:15, 23:45  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      19:0  

CGV Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      13:15, 19:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      13:20, 21:0  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:15, 10:0, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:0, 14:50, 15:30, 16:15, 16:50, 17:40, 18:15, 19:40, 20:30, 21:30, 22:30  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     9:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:15, 14:40  
Lối Thoát Trên Không      9:0, 11:10, 17:50, 20:0, 22:10  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      15:40  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:5, 11:0, 12:30, 15:50, 17:0, 18:0, 19:10, 21:20, 22:20  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      8:50, 11:20, 20:10  

Lotte Cinema Cantavil

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      9:15, 12:15, 16:10  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:30, 13:0, 15:30, 16:45, 19:0, 21:15  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:0, 9:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      8:45  
Lối Thoát Trên Không      17:40  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      8:45  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:0, 10:10, 11:10, 13:15, 14:40, 15:30, 17:0, 19:10, 19:45, 20:45, 22:0  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:45, 14:0, 18:30  
Những Cánh Én Đầu Tiên      11:0, 21:15  

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      11:45, 16:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:0, 16:45, 20:15  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     9:0  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      13:15  
Lối Thoát Trên Không      9:45, 14:15, 19:0, 21:30  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      10:40, 22:15  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:15, 11:30, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:15, 18:0, 19:15, 20:0, 21:0, 22:15  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:0, 15:15, 18:15  

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      13:25  
Điều Ba Mẹ Không Kể      16:30, 18:40, 20:50, 23:20  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:50, 15:40, 23:0  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      0:20, 8:30, 10:25, 12:30, 16:10  
Lối Thoát Trên Không      10:45, 13:45, 15:0, 17:0, 19:10, 21:10, 23:10  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      12:5, 14:35, 18:10, 19:25, 21:20, 23:15  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      12:50, 14:0, 17:0, 19:0, 20:10, 21:10, 22:20  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:0, 11:40  
Những Cánh Én Đầu Tiên      10:35, 15:45, 18:20  

CGV Pearl Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      13:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:30, 17:40  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:10, 10:50, 12:0, 12:50, 13:45, 14:50, 15:45, 16:30, 17:45, 18:30, 19:20, 20:30, 21:20, 22:10  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      8:50  
Lối Thoát Trên Không      9:10, 11:20, 15:40, 17:50, 20:10, 22:20  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      11:0, 15:30, 20:0, 22:5  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:20, 10:20, 11:30, 12:30, 13:40, 14:40, 15:50, 16:50, 18:0, 19:0, 20:20, 21:10, 22:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:0  

BHD Star Vincom Thảo Điền

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      10:30, 14:45, 20:15  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30, 22:30  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     9:45, 11:40, 19:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:40, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10  
Lối Thoát Trên Không      12:45, 17:0, 19:40, 21:0, 23:0  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      15:25, 21:5, 23:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:0, 21:40, 22:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      13:25, 17:20, 19:0  

BHD Star Vincom Lê Văn Việt

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      10:40, 14:40, 16:10  
Điều Ba Mẹ Không Kể      15:0, 18:20, 19:15  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:0, 10:40, 11:20, 13:45, 14:35, 17:0, 19:30, 20:30, 22:0, 22:30  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     13:30, 16:50  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      8:50, 10:45, 12:40, 15:10, 23:25  
Lối Thoát Trên Không      8:40, 13:10, 17:10, 19:5, 21:0, 23:5  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      8:50, 18:30, 21:15, 23:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:15, 10:40, 11:25, 12:50, 15:10, 17:10, 19:10, 20:20, 21:20, 23:0  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      8:45, 12:45, 17:15  

Mega GS Cao Thắng

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      16:35  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:50, 15:20  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 19:30, 20:30, 22:0, 23:0  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     8:40  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:20  
Lối Thoát Trên Không      8:35, 8:50, 12:20, 14:40, 16:10, 19:20, 22:50  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      10:20, 12:50, 14:20, 18:10, 20:10, 22:10  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 18:50, 19:40, 20:50, 21:40, 23:40  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:20, 13:20, 17:20, 21:20, 23:20  

CGV Aeon Bình Tân

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      18:40  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:20, 11:0, 13:40, 15:40, 16:20, 18:20, 19:0, 21:0, 21:40  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     12:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      13:10, 14:20, 15:10  
Lối Thoát Trên Không      11:10, 13:15, 19:20  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      16:40  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:10, 15:20, 17:30, 19:50, 21:10, 21:40, 22:10  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:40, 12:50, 17:15  

CGV Saigonres Nguyễn Xí

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      17:10, 19:40  
Điều Ba Mẹ Không Kể      13:20, 17:50, 20:10  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:0, 11:30, 12:40, 14:10, 15:20, 16:50, 18:0, 19:30, 20:40, 22:10  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      15:40  
Lối Thoát Trên Không      14:20  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:40, 11:10, 12:50, 15:0, 16:30, 18:40, 20:50  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      12:10  

CGV Vincom Đồng Khởi

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      12:0, 15:20  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:20, 11:35, 13:50  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:50, 15:50, 18:30, 19:0, 20:50, 21:10, 21:40, 22:30, 23:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:5, 17:45  
Lối Thoát Trên Không      14:30, 23:45  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      10:0, 16:10, 18:50, 21:50, 23:50  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:40, 12:40, 13:15, 13:45, 14:45, 16:50, 18:10, 20:20  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:30, 11:10, 16:40, 19:50  

Lotte Gò Vấp

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      17:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:15, 19:0, 22:10  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:0, 10:0, 10:45, 11:45, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:45, 16:15, 17:15, 18:30, 19:0, 19:30, 20:15, 21:15, 21:45  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      8:15, 10:20, 15:20  
Lối Thoát Trên Không      9:30, 14:40, 16:45, 21:30  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      21:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:0, 10:0, 11:45, 12:45, 16:45, 17:30, 19:45, 22:0  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:15, 14:50, 19:15  
Những Cánh Én Đầu Tiên      9:0  

BHD Star Cineplex 3/2

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      13:20, 16:25  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:5, 12:30, 15:5, 17:35, 20:5, 21:35, 22:25  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:25, 12:15, 14:15, 16:20  
Lối Thoát Trên Không      11:20, 15:25, 18:25, 20:25, 22:35  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:25, 12:35, 14:30, 18:35, 20:30, 22:25  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:15, 19:30, 20:20, 22:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:10, 17:25  

CGV Thảo Điền Pearl

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      22:5  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:10, 11:0, 11:40, 12:50, 13:40, 14:20, 15:0, 15:40, 16:20, 17:0, 17:40, 19:0, 19:40, 20:20, 21:50  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:15, 18:0  
Lối Thoát Trên Không      12:10, 20:30, 22:25  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:30, 12:30, 13:40, 14:30, 15:50, 16:30, 18:20, 20:0, 21:0, 22:20  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:0, 18:40  

CGV SC VivoCity

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:30  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:45, 9:45, 10:45, 11:30, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 17:0, 18:0, 19:0, 19:45, 20:45, 21:45, 22:15  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      17:10  
Lối Thoát Trên Không      9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20, 22:30  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      21:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:0, 11:10, 13:20, 15:40, 17:50, 20:0, 22:35  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      12:50, 15:0, 19:20  

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      8:45, 14:30, 18:0  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:0, 9:30, 11:45, 13:30, 14:30, 16:15, 17:15, 20:0, 21:15  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:0  
Lối Thoát Trên Không      11:15, 16:45, 19:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:15, 13:30, 19:0, 20:15, 21:15  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      12:15, 15:45  

BHD Star Cineplex Phạm Hùng

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      13:15  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:45, 10:30, 13:0, 14:30, 15:30, 17:5, 18:0, 19:40, 21:40, 22:10  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      13:35, 15:20, 17:30, 19:30  
Lối Thoát Trên Không      11:35, 17:20, 22:30  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      11:20, 14:30, 15:35, 18:40, 20:35, 21:25  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:30, 12:20, 13:15, 15:20, 16:30, 17:25, 19:35, 20:30, 21:30, 22:35  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:30, 12:30, 19:25  

CineStar Nguyễn Trãi

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      8:30, 11:45, 13:45, 15:0, 16:45, 21:45  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 11:0, 12:20, 14:0, 15:10, 18:0, 20:45, 22:15, 23:30  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     11:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      8:15, 10:45  
Lối Thoát Trên Không      10:20, 17:45, 19:30, 23:59  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:40, 12:50, 19:0, 21:10, 23:15  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      8:45, 12:30, 14:45, 16:0, 17:0, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30, 22:45, 23:45  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:15, 13:20, 15:30, 17:15, 20:0  

CGV Gò Vấp

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:0  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:50, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 17:0, 17:50, 19:40, 20:30, 22:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      12:20  
Lối Thoát Trên Không      9:20, 11:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:40, 21:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:30, 12:40, 14:50, 15:50, 17:10, 19:20, 20:10, 22:15  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      13:40, 18:0  

CGV Hoàng Văn Thụ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      11:20  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      11:30, 12:10, 13:40, 14:10, 14:50, 16:50, 17:30, 19:0, 20:10, 22:10  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      12:20  
Lối Thoát Trên Không      14:30, 16:40, 20:50  

Lotte Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:0, 18:0  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:40, 9:30, 10:30, 11:20, 12:15, 13:15, 14:0, 15:0, 16:0, 16:40, 17:45, 19:20, 20:30, 21:15  
Lối Thoát Trên Không      11:15, 13:30, 19:0  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      8:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:0, 11:10, 13:20, 15:45, 17:40, 19:45, 20:15, 21:50  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      15:30  
Những Cánh Én Đầu Tiên      22:0  

Galaxy Nguyễn Du

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:45, 15:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     15:15  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      11:0  
Lối Thoát Trên Không      11:15, 16:45  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:0, 20:0, 22:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:0, 12:15, 16:15, 18:30, 20:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:15, 13:0, 19:15  
Những Cánh Én Đầu Tiên      15:30, 19:0  

Galaxy Tân Bình

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:45, 15:45, 17:15, 18:15, 19:0, 19:45, 20:45, 21:30, 22:15  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     9:15  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      11:0  
Lối Thoát Trên Không      13:0, 16:0  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      10:0, 14:0, 20:15, 22:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:15, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:45, 16:15, 18:15  
Những Cánh Én Đầu Tiên      15:0, 18:0  

Lotte Cinema Diamond

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:0, 14:15, 19:15  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      11:45  
Lối Thoát Trên Không      12:0, 15:0, 17:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:30, 12:45, 14:0, 16:15, 17:0, 18:30, 19:45, 20:45  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:45  

Lotte Nowzone

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:45, 12:30, 15:15, 17:15, 18:0, 20:0, 20:45  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      12:15  
Lối Thoát Trên Không      10:30, 15:0, 21:15  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:30, 11:45, 12:45, 14:0, 14:30, 16:15, 16:45, 18:30, 19:0, 20:45  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:0  
Từ khóa: