Lịch chiếu phim TPHCM ngày 7/7/2019

Thứ sáu, 05/07/2019 | 17:15 GMT+7

MỘC MIÊN [t/h]

Lịch chiếu phim TPHCM ngày 7/7/2019 tại các rạp: Lotte, CGV, Galaxy...

Lotte Cinema Cantavil

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      11:30, 14:10, 16:50  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:40, 12:30, 16:30  
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa      9:0, 18:20  
Ký Sinh Trùng      9:0, 9:40, 12:10, 14:40, 17:10, 19:40, 20:20  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      8:40, 14:20  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30  

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:50, 17:10  
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa      10:50  
Ký Sinh Trùng      8:40, 13:30, 16:20, 19:0, 21:10  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      12:50  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:30, 11:20, 13:20, 15:0, 19:0, 21:30  
Người Nhện Xa Nhà      8:30, 9:0, 9:30, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 13:50, 14:20, 14:50, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 18:20, 19:10, 19:40, 20:10, 21:0, 21:50  

Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:30  
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa      10:50  
Ký Sinh Trùng      8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 17:50, 19:30, 22:10  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      8:20, 10:30  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:40, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 22:40  
Người Nhện Xa Nhà      8:30, 9:20, 10:20, 11:10, 12:0, 12:30, 13:0, 13:50, 14:40, 15:10, 15:40, 16:30, 17:20, 18:20, 19:10, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0  

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:50  
Ký Sinh Trùng      9:10, 13:40, 16:20, 21:0  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      13:50  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:50, 16:0, 21:30  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 9:50, 11:0, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 17:0, 17:50, 18:20, 19:0, 19:40, 20:30  

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:30, 15:15  
Ký Sinh Trùng      10:0, 12:30, 15:0, 17:15, 19:45, 22:15  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:15, 13:15  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:0, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45  
Người Nhện Xa Nhà      9:30, 11:15, 12:0, 13:45, 14:30, 16:15, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30  

BHD Star Vincom Lê Văn Việt

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      16:30  
Ký Sinh Trùng      9:0, 10:15, 11:10, 12:25, 14:0, 14:50, 17:15  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      8:45, 10:10, 15:0, 19:40  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      12:0, 13:10, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:30, 22:25  
Người Nhện Xa Nhà      8:45, 10:0, 10:40, 11:30, 12:35, 13:35, 15:10, 16:0, 17:0, 17:35, 18:25, 19:30, 20:0, 20:20, 20:50, 22:0, 22:50  
Tay Đua Huyền Thoại      8:40, 18:15, 23:15  

Lotte Gò Vấp

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      12:10, 17:40, 18:30  
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa      14:10  
Ký Sinh Trùng      9:0, 11:40, 14:20, 16:50, 19:30, 22:10  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      10:0, 16:20  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:30, 10:30, 12:50, 19:50, 22:20  
Người Nhện Xa Nhà      8:30, 9:20, 10:40, 11:10, 11:40, 12:0, 13:10, 13:50, 14:20, 14:40, 15:10, 15:50, 16:30, 17:0, 17:30, 18:30, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:50, 22:20  

Lotte Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:30  
Ký Sinh Trùng      8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 22:0  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:30  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:20  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 10:0, 11:40, 12:40, 13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:40, 21:10, 21:40  

Galaxy Tân Bình

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      10:45  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      13:15  
Người Nhện Xa Nhà      9:30, 11:15, 12:0, 13:45, 14:30, 16:15, 17:0, 18:15, 19:0, 19:30, 20:45, 21:30, 22:0  

BHD Star Cineplex 3/2

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      10:5, 12:35, 14:10, 15:5, 17:30, 20:0, 22:35  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      10:20, 16:40, 20:30, 22:30  
Người Nhện Xa Nhà      9:15, 10:0, 10:45, 11:40, 12:25, 13:10, 14:5, 14:50, 15:35, 16:30, 17:15, 18:0, 19:0, 19:40, 20:25, 21:25, 22:5, 22:50  
Tay Đua Huyền Thoại      9:0, 12:25, 18:45  

Đống Đa

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:40, 12:5, 14:10, 19:20, 21:40  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      10:15, 17:0, 18:30  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:30, 11:30, 12:10, 13:35, 14:15, 14:55, 15:30, 16:30, 17:40, 19:40, 20:30, 21:35, 22:10  
Vương Quốc Xe Đạp      9:25, 16:10, 18:5  
Người Nhện Xa Nhà      9:20, 10:10, 11:0, 11:45, 12:30, 13:25, 14:30, 15:50, 16:55, 18:15, 19:5, 19:45, 20:40, 21:30  

Lotte Cinema Diamond

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      12:0, 17:0, 19:45  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      10:0  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:20, 14:30, 17:45  
Người Nhện Xa Nhà      9:45, 11:30, 12:20, 14:10, 15:0, 16:45, 19:20, 20:0  

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      12:20, 14:0, 15:40, 19:30, 20:40, 23:20  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:50, 11:15, 13:15, 15:15, 17:20, 18:20  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      11:30, 11:55, 13:40, 21:30, 22:50  
Người Nhện Xa Nhà      9:50, 10:40, 13:10, 14:50, 15:45, 16:30, 18:10, 19:0, 20:20, 20:50, 22:0, 23:10  
Tay Đua Huyền Thoại      9:45, 17:15, 19:0, 23:35  

Mega GS Cao Thắng

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:40, 11:30, 13:55, 14:15, 16:40, 19:15, 21:40  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:30, 18:0  
HÙ!      22:5  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:25, 10:45, 12:10, 12:50, 14:55, 17:0, 20:0, 21:30, 23:35  
Vương Quốc Xe Đạp      9:10, 16:20  
Người Nhện Xa Nhà      8:40, 9:30, 10:30, 11:10, 12:0, 13:0, 13:40, 14:30, 15:25, 16:10, 17:0, 17:50, 18:35, 19:5, 19:35, 20:20, 21:0, 22:0, 22:50, 23:25, 23:45  

Lotte Nowzone

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:0, 11:20, 16:10, 18:30  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      11:30  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:10, 13:50, 21:10  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 13:30, 14:0, 15:0, 16:0, 16:30, 17:30, 18:40, 19:10, 20:0, 21:0  

Galaxy Nguyễn Du

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:45, 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15  

Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 10:0, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15, 14:0, 15:0, 15:45, 16:30, 17:30, 18:15, 19:0, 20:0, 20:45, 21:30, 22:30  
Từ khóa: