Lịch cúp điện Bình Chánh từ ngày 27-30/11

Thứ hai, 25/11/2019 | 23:04 GMT+7

VI AN (t/h)

Điện lực Bình Chánh tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Công ty Điện lực Bình Chánh thông báo: Trong thời gian từ ngày 27-30/11, công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày

Địa điểm

Mã trạm/ Mã đường dây

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

27/11/19

Đường Quốc lộ 50, xã Đa Phước, xã Phong Phú

H19A

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

28/11/19

Kênh Trung ương, một phần ấp 1, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A

J29K

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

29/11/19

Đường Quốc lộ 1A, một phần ấp 3 , xẫ Tân Quý Tây

A39B

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

30/11/19

Đường Nguyễn Văn Long, một phần ấp 2, ấp 4 xã Quy Đức

E29C

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

Từ khóa: