Lịch cúp điện ở Hóc Môn ngày 5 và 8/1/2019

Thứ sáu, 04/01/2019 | 09:14 GMT+7

XUÂN NHƠN (t/h)

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Công ty Điện Lực Hóc Môn xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ 5/1/2019 và 08/01/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

  Lịch cúp điện từ ngày 5 và 8/1/2019 ở Hóc Môn.

Lịch cúp điện từ ngày 5 và 8/1/2019 ở Hóc Môn.

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, xin quý khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

Từ khóa: