Lịch cúp điện ở huyện Củ Chi từ ngày 22 - 29/1/2019

Thứ sáu, 18/01/2019 | 13:15 GMT+7

XUÂN NHƠN (t/h)

Ngày 22 - 25/1 và 28 đến 29/1/2019, Điện lực Củ Chi sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Củ Chi thông báo: Trong thời gian từ ngày 22 - 25/1 và 28 - 29/1/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Lịch cúp điện ở huyện Củ Chi từ ngày 22 - 29/1/2019

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi điều kiện cho phép, ngành điện có thể sẽ không cắt điện hoặc tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Từ khóa: