Lịch cúp điện ở quận 10, TP.HCM từ ngày 16 - 22/1/2019

Thứ ba, 08/01/2019 | 16:40 GMT+7

XUÂN NHƠN (t/h)

Từ ngày 16 - 22/1/2019, Điện lực Phú Thọ sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Trong thời gian từ 16/01/2019 đến 22/01/2019, Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Lịch cúp điện ở quận 10, TP.HCM từ ngày 16 - 22/1/2019

Kính đề nghị Quý Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hoá đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

  Lịch cúp điện ở khu vực 10 và 11 phường 15, Quận 10 Tp.HCM từ ngày 16 - 22/1/2019.

Lịch cúp điện ở khu vực 10 và 11 phường 15, Quận 10 Tp.HCM từ ngày 16 - 22/1/2019.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể gọi số điện thoại: 1900545454.

Từ khóa: