Lịch cúp điện ở quận Gò Vấp từ ngày 20 - 26/2/2019

Thứ hai, 18/02/2019 | 16:51 GMT+7

XUÂN NHƠN (t/h)

Điện lực Gò Vấp sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Điện lực Gò Vấp thông báo, từ ngày 20 - 26/2/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

  Lịch cúp điện ở quận Gò Vấp từ ngày 20/2 - 26/2/2019.

Lịch cúp điện ở quận Gò Vấp từ ngày 20/2 - 26/2/2019.

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống điện Thành phố, khách hàng có thể gọi số điện thoại 1900545454.

Từ khóa: