Lịch cúp điện quận Tân Bình ngày 22-27/8

Thứ hai, 19/08/2019 | 16:21 GMT+7

VI AN (t/h)

Điện lực Tân Bình (TP HCM) sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 22-27/8 trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Lịch cắt điện như sau

Ngày

Địa điểm

Mã trạm/ Mã đường dây

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

22/08/19

Mất điện một phần Phường 14, Phường 15

G19DB23, G19KP019D 

Từ 09h00 đến 12h00

Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

23/08/19

Mất điện một phần Phường 12, Phường 13

G19CP092D

Từ 09h00 đến 12h00

Mất điện một phần Phường 15

G19DP095D, G19DP007D

Từ 09h00 đến 13h00

26/08/19

Mất điện một phần Phường 14

G19JP101D

Từ 09h00 đến 13h00

Mất điện một phần Phường 15

G19DP045D

Từ 09h00 đến 12h00

Mất điện một phần Phường 15

G19KP099D

Từ 13h00 đến 15h00

27/08/19

Mất điện một phần Phường 2

U29KP006D

Từ 09h00 đến 13h00

Mất điện một phần Phường 10

R19EP079D, R19EP078D 

Từ 11h00 đến 14h00

Mất điện một phần Phường 2

U29FP019R

Từ 13h00 đến 15h00

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

Từ khóa: