Lịch cúp điện quận Tân Bình từ ngày 10-15/10

Thứ sáu, 04/10/2019 | 16:40 GMT+7

VI AN (t/h)

Điện lực Tân Bình (TP.HCM) sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 10-15/10 trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Lịch cắt điện như sau

Địa điểm

Mã trạm/ Mã đường dây

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

Mất điện một phần Phường 12

G19OB3

Ngày 10/10/2019 Từ 10h00 đến 14h00

Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Mất điện một phần Phường 7, Phường 15 

G19DP032D, Q29OP005D

Ngày 14/10/2019 Từ 09h00 đến 13h00

Mất điện một phần Phường 15 

G19DP117D, G19DP019D, G19DP124D

Ngày 15/10/2019 Từ 09h00 đến 13h00

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

Từ khóa: