Lịch cúp điện tại Long An ngày 23/11

Thứ sáu, 22/11/2019 | 11:02 GMT+7

VI AN (t/h)

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An ngày 23/11 cập nhật mới nhất.

Công ty Điện lực Long An thông báo như sau:

Ngày

Địa điểm

Thời gian mất điện

Phạm vi mất điện

Lý do mất điện

23/11/19

Tân An

Từ 08h00 đến 11h00

Ấp 3 xã Hướng Thọ Phú từ 7h30 đến 15h00; ấp Rạch Chanh, Bình An B xã Lợi Bình Nhơn

Sửa chữa điện

Bến Lức

Từ 08h00 đến 11h30

Ấp 4 xã An Thạnh

Sửa chữa điện

Đức Hòa

Từ 07h00 đến 16h00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

Sửa chữa điện

Vĩnh Hưng

Từ 08h00 đến 16h00

Một phần thị trấn Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

Từ 08h00 đến 11h30

ấp Trung Vĩnh xã Thái Bình Trung

Sửa chữa điện

Tân Hưng

Từ 07h30 đến 16h30

Xã Vĩnh châu A, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu B; ấp Gò Gòn, Hưng Trung, Hưng Tân xã Hưng Thạnh; khu phố Gò Thuyền A thị trấn Tân Hưng; ấp Gò thuyền xã Vĩnh Thạnh

Sửa chữa điện

Tân Thạnh

Từ 07h30 đến 16h00

xã Nhơn Hòa Lập (trừ ấp 5, 6); ấp 2 xã Hậu Thạnh Đông; ấp 4, 5, 6 xã Tân Thành

Sửa chữa điện


Từ khóa: