Lịch cúp điện tại Long An từ ngày 16-22/11

Thứ tư, 13/11/2019 | 15:21 GMT+7

VI AN (t/h)

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 16-22/11 cập nhật mới nhất.

Công ty Điện lực Long An thông báo như sau:

Ngày

Địa điểm

Thời gian mất điện

Phạm vi mất điện

Lý do mất điện

16/11/19

Châu Thành

Từ 06h30 đến 16h00

Ấp Hội Xuân thị trấn Tầm Vu; ấp 2 xã Phước Tân Hưng

Sửa chữa điện

Tân Trụ

Từ 07h30 đến 16h30

Xã An Nhựt Tân, Mỹ Bình, Quê Mỹ Thạnh, Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây, Nhựt Ninh

Sửa chữa điện

Đức Hòa

Từ 11h00 đến 14h00

Một phần xã Hựu Thạnh, Đức Lập Thượng 

Sửa chữa điện

Đức Huệ

Từ 09h40 đến 16h30

 Ấp 1, 2 xã Mỹ Thạnh Đông 

Sửa chữa điện

Tân Hưng

Từ 08h00 đến 16h30

Xã Thạnh Hưng, ấp Đường Xe xã Vĩnh Thạnh

Sửa chữa điện

Thạnh Hóa

Từ 08h00 đến 16h00

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Phú, Thạnh Phước

Sửa chữa điện

17/11/19

Tân An

Từ 07h30 đến 16h00

Hẻm 159 QL 62, khu phố Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2 phường 6; ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B, Bình An A, Bình An B xã Lợi Bình Nhơn 

Sửa chữa điện

Thủ Thừa

Từ 07h00 đến 16h30

KCN Hòa Bình, ấp 7 xã Nhị Thành

Sửa chữa điện

Đức Hòa

Từ 08h00 đến 12h00

Một phần xã Đức Hòa Hạ 

Sửa chữa điện

18/11/19

Thạnh Hóa

Từ 08h00 đến 16h00

Ấp 2, 3, 4 xã Tân Tâ

Sửa chữa điện

19/11/19

Thủ Thừa

Từ 07h30 đến 11h00

Ấp 1 xã Mỹ Thạnh; ấp An Hòa 1 xã Bình An

Sửa chữa điện

Tân Trụ

Từ 07h30 đến 11h30

Ấp 5 xã Lạc Tấn

Sửa chữa điện

Cần Đước

Từ 08h00 đến 16h00

Ấp 7 xã Phước Tuy; ấp Xóm Chùa xã Tân Lân 

Sửa chữa điện

Cần Giuộc

Từ 08h00 đến 11h00

Một phần xã Mỹ Lộc

Sửa chữa điện

Từ 13h00 đến 16h30

Một phần xã Thuận Thành, Long Thượng

Sửa chữa điện

Mộc Hóa

Từ 07h30 đến 14h30

Một phần xã Bình Hòa Đông

Sửa chữa điện

Tân Thạnh

Từ 08h00 đến 16h00

Ấp 5, 6 xã Tân Thành

Sửa chữa điện

20/11/19

Cần Đước

Từ 08h00 đến 10h00

Ấp 3, 4A, 5, 6 xã Tân Trạch

Sửa chữa điện

Đức Hòa

Từ 11h00 đến 13h00

Một phần thị trấn Hiệp Hòa

Sửa chữa điện

21/11/19

Cần Đước

Từ 08h00 đến 16h00

Ấp 1, 2, 3, 4, 7 xã Phước Tuy

Sửa chữa điện

Cần Giuộc

Từ 08h00 đến 11h00

Một phần xã Phước Lý 

Sửa chữa điện

22/11/19

Cần Giuộc

Từ 13h00 đến 16h30

một phần xã Long Phụng từ 8h00 đến 11h00; một phần xã Phước Vĩnh Tây

Sửa chữa điện

Từ khóa: